”Virtuella lösningar är framtiden” – Magnus Hillergård examineras som specialist i käkkirurgi

”Virtuella lösningar är framtiden” – Magnus Hillergård examineras som specialist i käkkirurgi

Tre människor står bredvid varandra och ler, från vänster en man i slips och glasögon, i mitten en man i kavaj och slips och till höger en kvinna i kavaj.
På bilden ses (fr.v.) huvudhandledare under utbildningen Carl Sterwin, klinikchef och övertandläkare på Käkkirurgiska kliniken, Jönköping, Magnus Hillergård, specialist käkkirurgi, extern examinator käkkirurgen Carina Krüger Weiner, klinikchef för Specialisttandvården Gävle sjukhus/ordförande i Svensk käkkirurgisk förening /med. dr. i klinisk immunologi. Foto: Maria Vårenius

Torsdagen den 3 november höll Magnus Hillergård sin examinationsföreläsning ”Från analog till virtuell 3D-planering inom Ortognatkirurgi”. Under föreläsningen gav han både en historisk resumé av arbetsförfarandet inom området, nuvarande arbetssätt och framtidsblickar med ny teknik som hjälp.

Hillergård lyfte i sitt anförande för- och nackdelar med den virtuella 3D-planeringen, och såg områden för effektiviseringar bland annat när det gällde arbetet med att förbereda inför ingrepp. Han beskrev också hur den nya tekniken kan förkorta tiden på operationsbordet för patienten, då 3D-modellering av patientens anatomi gjort det möjligt att specialbeställa, eller printa ut, individanpassade detaljer som operatören annars behövt forma till under ingreppet. Nackdelen som Hillergård ser med den nya tekniken är, förutom en investeringskostnad, en ”inkörningsperiod” innan medarbetarna till fullo kan använda de digitala lösningarna.

Extern examinator för dagen var käkkirurgen Carina Krüger Weiner, klinikchef för Specialisttandvården Gävle sjukhus. Krüger Weiner är också vice ordförande i Svensk käkkirurgisk förening och medicine doktor i klinisk immunologi. Huvudhandledare under utbildningen har varit Carl Sterwin, klinikchef och övertandläkare på Käkkirurgiska kliniken, Jönköping.

Som avrundning betonade Hillergård hur han uppskattat sina kollegors och medarbetares stöd under utbildningen, och hur han upplevt att de generöst delat med sig av sin kunskap. Magnus Hillergård är nu färdig specialist inom käkkirurgi och kommer fortsättningsvis att arbeta som övertandläkare på Käkkirurgiska kliniken, Ryhov, där han också gjort sin ST-utbildning.

Vi önskar Magnus ett stort lycka till!