JUST - algologi och neurologi

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Ulf Mårtensson

JUST – algologi och neurologi

Kursdatum: 27-29 september 2022

Kursort: Jönköping

Kursens innehåll: Smärtfysiologi. Neuropatisk ansiktssmärta. Långvarig ansiktssmärta.  Differentialdiagnostik nociceptiv och neuropatisk smärta.  Medicinsk utredning av långvariga smärttillstånd.  Medicinskt omhändertagande och behandling av patienter med långvarig smärta liksom psykosociala behandlingsinsatser som kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy vid smärttillstånd. De vanligaste neurologiska tillstånden som är viktiga för specialisttandläkaren att känna till.

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier och examinationsuppgift i grupp.

Omfattning: 3 dagar

Kursavgift: 8 500kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Externa: Anmäl dig här

Interna: Anmäl dig här 

 

Sista anmälningsdag har passerat. Det går bra att göra en efteranmälan ovan i mån av plats. Om det blir en ledig plats hör vi av oss via mejl.

Interna medarbetare har förtur.

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se