JUST - algologi och neurologi

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Ulf Mårtensson

JUST – algologi och neurologi

Kursdatum: 9 - 11 juni

Kursort: Jönköping (eller ev. videolänk)

Kursens innehåll: Smärtfysiologi. Neuropatisk ansiktssmärta. Långvarig ansiktssmärta.  Differentialdiagnostik nociceptiv och neuropatisk smärta.  Medicinsk utredning av långvariga smärttillstånd.  Medicinskt omhändertagande och behandling av patienter med långvarig smärta liksom psykosociala behandlingsinsatser som kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy vid smärttillstånd. De vanligaste neurologiska tillstånden som är viktiga för specialisttandläkaren att känna till.

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning: 3 dagar

Kursavgift: 8 500kr exkl. moms

Anmälan

Anmäl dig här. (Extern länk)

Sista anmälningsdag 30 mars.

Kontaktperson

Utbildningsstrateg
Martina Florin
Tfn: 010-242 53 20
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se