JUST - Trauma

Bok och pennor.
Foto: Anna Wennberg

JUST – Trauma

Dentoalveolärt trauma i primära och permanenta bettet

 

Kursdatum
Kursen ställs in 2023. Inget datum finns planerat framöver för tillfället. Anmäl dig till bevakningslistan nedan för att få information om när nytt datum är planerat.

Kursort
Jönköping 

Kursinnehåll
- Prevalens av dentalt trauma i populationen
- Det akuta omhändertagandet; Ansiktstrauma, mjukvävnadsskador och fixation
- Traumauppföljning och prognos

Syfte
Efter avslutad kurs kommer man att uppnå delar framförallt de teoretiska kraven som sammanställs med HSLF-FS 2017:77 och vi kommer gå igenom tandtrauma i det primära och permanenta bettet. Övrigt ansiktstrauma kommer översiktligt att gås igenom och fokusera på vad du som specialist kan bidra med så att patienten får rätt akut behandling.

Målbeskrivning:  

Endodonti: Delvis uppfylla kravet i delmål 11

Protetik: Delvis uppfylla kravet i delmål 11

Kursavift
3000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Bevakningslista

Anmäl dig till bevakningslistan nedan så får du information via mejl när ett nytt datum är planerat och en anmälan finns öppen.

Bevakningslista JUST Trauma(Extern länk)

 

Kontaktperson
Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se