JUST - Trauma

Bok och pennor.
Foto: Anna Wennberg

JUST – Trauma

Dentoalveolärt trauma i primära och permanenta bettet

 

 

Kursdatum och tid: 20 mars 2024 kl. 08.15-16.30

Kursort: Jönköping (exakt plats meddelas vid antagning)

Kursinnehåll:
- Prevalens av dentalt trauma i populationen
- Det akuta omhändertagandet; Ansiktstrauma, mjukvävnadsskador och fixation
- Traumauppföljning och prognos

Kursansvariga: Helén Isaksson, övertandläkare Avdelningen för pedodonti, Jönköping. Carl Sterwin, övertandläkare, käkkirurgiska kliniken, Jönköping.

Max antal deltagare: 30st

 

Kursavgift:
Interna deltagare (inom RJL): 2400kr inkl. moms
Externa deltagare (ej inom RJL): 3100kr exkl. moms

 

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

 

Syfte:
Efter avslutad kurs kommer man att uppnå delar framförallt de teoretiska kraven som sammanställs med HSLF-FS 2017:77 och vi kommer gå igenom tandtrauma i det primära och permanenta bettet. Övrigt ansiktstrauma kommer översiktligt att gås igenom och fokusera på vad du som specialist kan bidra med så att patienten får rätt akut behandling.

 

Anmälan:
Sista anmälningsdag är den 29 oktober 2023. Antagningsbesked kommer strax därpå.


Interna deltagare (RJL) loggar in med SITHS-kort i LOK:
Anmälan intern deltagare (inom RJL)

Externa deltagare loggar in med bank-id:
Anmälan extern deltagare

 

Prioritering vid antagning:

  1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län
  2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.
  3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

 

Återbud:
Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

 

Kontaktperson:
Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se