Utbildningsprogram oral protetik ht. 2022

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2022.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Catharina Göthberg
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande avdelningar Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
33 17/8 Onsdag
13–16
Oral protetik Eget arbete Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
34 24/8 Onsdag
13–15:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – pedodonti
Elsa Carlson, Elin Karlsson, Fabiola Nini Qirjazo

Extern granskare av utbildningen: universitetslektor, docent Pernilla Lif Holgerson, Umeå 

Rosensalen
34 24/8 Onsdag
15:30–16
Oral protetik

Dokumentationsfall

Materialvetenskap

Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
35 31/8 Onsdag
13–16
Oral protetik Dokumentationsfall Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
36 7/9 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Babak Kaveh

Extern granskare av utbildningen: docent,  övertandläkare Anastasios Grigoriadis, Stockholm

Rosensalen
37 14–16/9 Onsdag–fredag Oral protetik Tylösandsdagarna Tylösand
38 21/9 Onsdag
13–16
Oral protetik Eget arbete Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
39 26–28/9 Måndag–onsdag Klinisk bettfysiologi, oral protetik Kurs: Reumatologi Göteborg
40 5/10 Onsdag
13–16
Oral protetik Eget arbete Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
41 12/10 Onsdag
13–16
Klinisk bettfysiologi, oral protetik Oral medicin – slemhinneförändringar
Övertandläkare Sanin Nukovic, Jönköping
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
42 19/10 Onsdag
13–16
Oral protetik Litteraturseminarium
Med. dr Catharina Göthberg, Jönköping
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
43 24-27/10 Måndag–torsdag Oral protetik, orofacial medicin Diplomkurs: Gerodonti Göteborg
43 26/10 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping
Forum Humanum, Hälsohögskolan
44 2/11 Onsdag
13–16
Oral protetik

Helprotes
Med. dr Catharina Göthberg, Jönköping

Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
44 3/11 Torsdag
13–13:45
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Magnus Hillergård

Extern granskare av utbildningen: med. dr Carina Krüger Weiner, Gävle

Aulan, Ryhov
45 9/11 Onsdag
13–16
Oral protetik   Kombinationsprotetik, redovisning terminsarbete
ST-tandläkare Axel Lindberg, Jönköping
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
46 17–18/11 Onsdag–fredag Käkkirurgi, oral protetik Odontologisk Riksstämma Göteborg
47 23/11 Onsdag
13–16
Oral protetik Den biologiska vidden, redovisning terminsarbete
ST-tandläkare Diana Aghili, Jönköping
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
48 28–30/11 Måndag–onsdag Oral protetik Kurs: Klinisk farmakologi Digitalt
48 30/11 Onsdag
13–16
Oral protetik,  parodontologi Protetik på patienter med parodontit – vetenskap och klinik Med. dr Catharina Göthberg, Jönköping, med. dr Shariel Sayardoust, Jönköping Vildrosen, plan 7, OI
49 7–8/12 Onsdag–torsdag Oral protetik Kurs: JUST – juvenil protetik Jönköping
50 14/12 Onsdag

Klinisk bettfysiolog, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, parodontologi

Kurs: JUST – reumatologi
Kontaktperson: med. dr Shariel Sayardoust, Jönköping

Originalet, Qulturum
50 14–16/12  Onsdag–fredag Oral protetik

Diplomkurs: Toxikologi

Göteborg
51 21/12 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Martin Öst

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Mikael Sonesson, Malmö

Rosensalen
51 21/12 Onsdag
14–16
Oral protetik Digital teknik och digitala vårdflöden, redovisning terminsarbete
ST-tandläkare Michael Braian, Malmö
Seminarierum oral protetik, plan 7, OI