Utbildningsprogram parodontologi vt. 2022

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2022.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Shariel Sayardoust 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
2 11–13/1 Onsdag
Tisdag–torsdag
Oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Kurs: JUST – sällsynta diagnoser och syndrom  Digitalt
3 21/1 Fredag Parodontologi Vinterkurs parodontologiföreningen Göteborg
4 26/1 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin,ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Emelie Söljegård

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Lillemor Dimberg,  Stockholm

Rosariet, plan 6, OI
5 2/2 Onsdag
13–16
Parodontologi Eget arbete Vildrosen, plan 7, OI
6 9/2 Onsdag
13–16
Parodontologi Bakteriers påverkan på riskfaktorer för parodontal sjukdom
Docent Daniel Jönsson, Malmö
Vildrosen, plan 7, OI
8 23/2 Onsdag
13–16
Parodontologi Forskningsprojekt Vildrosen, plan 7, OI
9 2/3 Onsdag
13–16
Parodontologi Dokumentationsfall Vildrosen, plan 7, OI
10 9/3 Onsdag
13–16
Parodontologi Sju klassiker
Övertandläkare Sebastian Ladenstein, Jönköping 
Vildrosen, plan 7, OI
11 16/3 Onsdag
13–16
Parodontologi Orsaksinriktad parodontalbehandling – förväntat behandlingsresultat
ST-tandläkare Tove Gyllensten, Jönköping
Vildrosen, plan 7, OI
12 23/3 Onsdag 
13–16
Parodontologi Parodontit, globalt perspektiv
Professor Ola Norderyd, Jönköping
Vildrosen, plan 7, OI
13 30/3 Onsdag
13–16
Parodontologi Nationell dokumentationsfallspresentation Digitalt
14 6/4 Onsdag
13–16
Parodontologi Eget arbete Vildrosen, plan 7, OI
14 7/4 Torsdag
13–17
Käkkirurgi, orofacial medicin, parodontologi Oral patologi. Tema: leukoplaki, erytroplaki och dysplasi.
Universitetslektor, övertandläkare Anna Ljunggren, Malmö
Kontaktperson: övertandläkare Sofie Jansson, Jönköping
Digitalt
15 13/4 Onsdag
13–16
Parodontologi Parodontalkirurgi, indikationer och prognos
ST-tandläkare Wilhelm Norstedt, Jönköping
Vildrosen, plan 7, OI
16 20/4 Onsdag
13–16
Parodontologi Dokumentationsfall Vildrosen, plan 7, OI
17 27/4 Onsdag
13–16
Parodontologi Dokumentationsfall Vildrosen, plan 7, OI
18 4/5 Onsdag
13–17
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial medicin,  parodontologi, pedodonti Kurs: Presentationsteknik, del I Rosariet, plan 6, OI
19 11/5 Onsdag
8:15–12
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial medicin,  parodontologi, pedodonti Kurs: Presentationsteknik, del II Digitalt
20 18/5 Onsdag
13–16
Parodontologi Prodontal kirurgi, olika tekniker
ST-tandläkare Ingrid Nilsson, Jönköping
 
20 19/5 Torsdag
13–17
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial medicin,  parodontologi, pedodonti Kurs: Presentationsteknik, del III Rosariet, plan 6, OI
21 25/5 Onsdag
13–16
Parodontologi Riskfaktorer vid parodontit, rökning, diabetes och stress
ST-tandläkare Christine Kvarnvik, Jönköping
Vildrosen, plan 7, OI
22 3/6 Fredag
9–12
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial medicin,  parodontologi, pedodonti Kurs: Presentationsteknik, del IV Rosariet, plan 6, OI
23 8/6 Onsdag
13–16
Parodontologi Utvecklingssamtal Vildrosen, plan 7, OI
24 15/6  Onsdag
13–16 
Parodontologi  Eget arbete Vildrosen, plan 7, OI
25 22/6  Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin,ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Samarayas Hardani

Extern granskare av utbildningen: docent Göran Widmark, Mölndal