Utbildningsprogram pedodonti ht. 2022

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2022.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Helén Isaksson 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
34 24/8 Onsdag
13–14:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – pedodonti
Elsa Carlson, Elin Karlsson, Fabiola Nini Qirjazo

Extern granskare av utbildningen: universitetslektor, docent Pernilla Lif Holgerson, Umeå 

Rosensalen
36 7/9 Onsdag 13–14 Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Babak Kaveh

Extern granskare av utbildningen: docent,  övertandläkare Anastasios Grigoriadis, Stockholm

Rosensalen
37 14/9 Onsdag 13–16 Pedodonti Introduktion ST enligt schema Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
38 21/9 Onsdag 13–16 Pedodonti Genomgång av höstens seminarieprogram, individuell studieplan Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
39 28/9 Onsdag 13–16 Pedodonti Introduktion ST enligt schema Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
40 5–7/10 Onsdag–fredag Pedodonti Kurs: Clinical genetics and craniofacial syndromes Stockholm
41 13–14/10 Torsdag–fredag Pedodonti

Mineraliseringsstörningar
Nationellt ST-seminarium pedodonti

Göteborg
42 17–21/10 Måndag–fredag Pedodonti Kurs: Pediatrik Stockholm
43 26/10 Onsdag 13–16 Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping
Forum Humanum, Hälsohögskolan
44 3/11 Torsdag 13–13:45 Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Magnus Hillergård

Extern granskare av utbildningen: med. dr Carina Krüger Weiner, Gävle

Aulan, Ryhov
51 21/12 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Martin Öst

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Mikael Sonesson, Malmö

Rosensalen