Utbildningsprogram orofacial medicin ht. 2023

Under höstterminen 2023 ges ingen specialiseringstjänstgöring i orofacial medicin.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Sofie Jansson 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal