Utbildningsprogram endodonti vt. 2023

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2023.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Fredrik Frisk.

Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
1 4/1 Onsdag
13–16
Endodonti Eget arbete Endodonti
2 11/1 Onsdag
13–16
Endodonti Inlämning examinationsuppgift Endodonti
3 18/1 Onsdag
13–16

Endodonti Genomgång examinationsuppgift Maskrosen, plan 9
4 25/1 Onsdag
13–16

Endodonti 

Introduktion till terminen. Tema: Revisionsbehandling 

Orsaker till kvarstående apikal parodontit

Digitalt
4 25/1 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – parodontologi
Wilhelm Norstedt

Extern granskare av utbildningen: docent Jan Derks, Göteborg

Rosariet, plan 6, OI
5 1/2 Onsdag
13–16
Endodonti Den rotfyllda tandens mikrobiologi Digitalt
6 8/2 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – orofacial medicin
Edyta Trybulowska-Mirkhan, Emma Gustafsson och Zohreh Borsow

Extern granskare av utbildningen: med. dr, övertandläkare Karin Garming-Legert,  Stockholm

Aulan, Ryhov
8 22/2 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Emma Carlgren

Extern granskare av utbildningen: professor Anders Wänman, Umeå 

Aulan, Ryhov
9 1/3 Onsdag
13–16
Endodonti Endodontisk teknik: Rotfyllningsrevisionens material och genomförande
Övertandläkare Carl Anjou, Jönköping
Digitalt
10 8/3 Onsdag
13–16

Endodonti Eget arbete Endodonti
11 15/3 Onsdag
13–16

Endodonti Utfallet av revisionsbehandling I. Rotfyllningsrevision Digitalt
12 22/3 Onsdag
13–16

Endodonti Eget arbete Endodonti
13 29–31/3 Onsdag–fredag Endodonti

Internat

(29-30/3)
Endodontisk teknik: Det apikalkirurgiska ingreppets genomförande I. Preoperativ bedömning av patienten
Övertandläkare Carl Sterwin, Jönköping

Endodontisk teknik: Det apikalkirurgiska ingreppets genomförande II.
Teknik, instrument och materialval
Övertandläkare Carl Anjou, Jönköping

(31/3)
Miljontals rotfyllda tänder har apikal parodontit. So what?
-konsekvenser av apikal parodontit
-varför ska vi behandla symptomfri apikal parodontit vid rotfyllda tänder?
Docent Thomas Kvist, Göteborg

Vildrosen, plan 7, OI
15 12/4 Onsdag
13–16
Endodonti Förbättringsarbete Endodonti
16 19/4 Onsdag
13–16
Endodonti Förbättringsarbete Endodonti
17 26/4 Onsdag
13–16
Endodonti Utfallet av revisionsbehandling II. Apikalkirurgi Digitalt
17 26/4 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – parodontologi
Tove Gyllensten, Ingrid Nilsson

Extern granskare av utbildningen: docent Kåre Buhlin, Stockholm

Rosensalen
18 3/5 Onsdag
13–16

Endodonti Förbättringsarbete Endodonti
19 10/5 Onsdag
13–16

Endodonti

Utfallet av revisionsbehandling III. Prognosfaktorer. Vad ska man välja?

Utdelning examinationsuppgift

Digitalt
20 17/5 Onsdag
13–16
Endodonti Arbete med examinationsuppgift Endodonti
21 24/5 Onsdag
13–16
Endodonti Arbete med examinationsuppgift Endodonti
22 31/5 Onsdag
13–16
Endodonti Arbete med examinationsuppgift Endodonti
23 7/6 Onsdag
13–16
Endodonti Inlämning examinationsupgift senast 7/6 kl. 13. Endodonti
24 14/6 Onsdag
13–16
Endodonti Genomgång examinationsuppgift Digitalt
25 21/6 Onsdag
13–16
Endodonti Förbättringsarbete Endodonti
26 28/6 Onsdag
13–16
Endodonti Förbättringsarbete Endodonti