Utbildningsprogram odontologisk radiologi vt. 2023

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2023.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Ninita Lindfors  
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
2 11/1 Onsdag Käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti Kurs: Samhällsodontologi, examination  Digitalt
3 18/1 Onsdag
9–11

Odontologisk radiologi  Prekirugisk implantatutredningar Munspelet, käkkirurgiska kliniken
4 25/1 Onsdag
9–12:30
Odontologisk radiologi

Dokumentationsfall

Munspelet, käkkirurgiska kliniken
4 25/1 Onsdag
13–13:40

Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – parodontologi
Wilhelm Norstedt

Extern granskare av utbildningen: docent Jan Derks, Göteborg

Rosariet, plan 6, OI
5 1/2 Onsdag
13–16

Odontologisk radiologi, oral protetik

Bibliotekskunskap
Bibliotekarie Annicka Johansson, Jönköping

Ateljen, plan 6, OI
6 8/2 Onsdag
13–14:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – orofacial medicin
Edyta Trybulowska-Mirkhan, Emma Gustafsson och Zohreh Borsow

Extern granskare av utbildningen: med. dr, övertandläkare Karin Garming-Legert,  Stockholm

Aulan, Ryhov
6 8/2 Onsdag
15–17
Odontologisk radiologi

Förberedelse föreläsning strålfysik

Odontologisk radiologi, plan 9, OI
8 22/2 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Emma Carlgren

Extern granskare av utbildningen: professor Anders Wänman, Umeå 

Aulan, Ryhov
8 22/2 Onsdag
14–17
Odontologisk radiologi

Käkledsseminarium

Dokumentationsfall

Rondrum, plan 9, OI
9 1/3 Onsdag
13–16
Odontologisk radiologi CT
Sjukhusfysiker Türkan Tuna, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
9 2/3 Torsdag Odontologisk radiologi Utlåtandeskrivning Linköping
10 8/3 Onsdag
9–12:30

Odontologisk radiologi  Tuggmuskulatur
ST-tandläkare Karin Winther, Jönköping
Munspelet, käkkirurgiska kliniken
11 14–16/3 Tisdag–torsdag

Käkkirurgi, odontologisk radiologi, ortodonti Kurs: Särskilda behov, Barn och Geriatrik Digitalt
12 20–22/3 Måndag–onsdag

Odontologisk radiologi, oral protetik Kurs: JUST – psykologi/psykiatri Hasse på sjökanten
13 29/3 Onsdag Odontologisk radiologi Föreläsning för tandhygienister Jönköping university
13 30/3 Torsdag Odontologisk radiologi Osteomyelit i käkarna Linköping
14 5/4 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Ansikts- och tand-trauma
Övertandläkare Eine Ståhl, Jönköping
Munspelet, käkkirurgiska kliniken
15 12/4 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Dokumentationsfall Rondrum, plan 9, OI
16 19–21/4 Onsdag–fredag Odontologisk radiologi, ortodonti Kurs: Cleft lip and palate Göteborg
17 26/4 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – parodontologi
Tove Gyllensten, Ingrid Nilsson

Extern granskare av utbildningen: docent Kåre Buhlin, Stockholm

Rosensalen
17 27–28/4 Torsdag–fredag Odontologisk radiologi,  ortodonti, pedodonti

Kurs: Tandvårdens etik

Malmö
18 3/5 Onsdag
13–16

Odontologisk radiologi Eget arbete Käkkirurgiska kliniken
19 10/5 Onsdag
9–12:30

Odontologisk radiologi Kranialnerver
ST-tandläkare Karin Winther, Jönköping
Munspelet, käkkirurgiska kliniken
20 17/5 Onsdag
9–12:30
Odontologisk radiologi Dokumentationsfall Munspelet, käkkirurgiska kliniken
21 22–23/5 Måndag–tisdag Käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, pedodonti Kurs: JUST – bettfysiologi Rosariet, plan 6, OI
21 24/5 Onsdag
13–16
Odontologisk radiologi Eget arbete Käkkirurgiska kliniken
22 31/5 Onsdag
9–11
Odontologisk radiologi Utvärdering av terminen Käkkirurgiska kliniken
23 7/6 Onsdag Odontologisk radiologi Inflammatoriska och infektiösa tillstånd inom tänder och käkar samt till dessa angränsande områden och spridningsvägar Linköping