Utbildningsprogram pedodonti vt. 2023

Aktuella seminarier och kurser vårterminen 2023.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Helén Isaksson
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
1 4/1 Onsdag
8:15–11:30
Pedodonti EndNote
Bibliotekarie Annicka Johansson, Jönköping
Biblioteket, plan 6, OI
2 11/1 Onsdag
13–16
Pedodonti

Stålkronor – indikation och "hands on". Uppstart och förberedelse
Övertandläkare Elsa Carlson, Jönköping

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
3 18/1 Onsdag
13–16

Pedodonti  Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
4 25/1 Onsdag
13–13:40

Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – parodontologi
Wilhelm Norstedt

Extern granskare av utbildningen: docent Jan Derks, Göteborg

Rosariet, plan 6, OI
4 25/1 Onsdag
14–16
Pedodonti

Genomgång vårterminens seminarier och  individuell studieplan

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
5 1/2 Onsdag
13–16

Pedodonti Att läsa en artikel
Övertandläkare Kristian Havsed, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
5 2/2 Torsdag Ortodonti, pedodonti Ledarskapsutbildning, del I Örebro
6 8/2 Onsdag
13–14:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – orofacial medicin
Edyta Trybulowska-Mirkhan, Emma Gustafsson och Zohreh Borsow

Extern granskare av utbildningen: med. dr, övertandläkare Karin Garming-Legert,  Stockholm

Aulan, Ryhov
6 8/2 Onsdag
15–17
Pedodonti

Att skriva ST-fall

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
8 22/2 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – klinisk bettfysiologi
Emma Carlgren

Extern granskare av utbildningen: professor Anders Wänman, Umeå 

Aulan, Ryhov
8 22/2 Onsdag
14–17
Ortodonti, pedodonti

Barns rättigheter i tandvården
Kontaktperson: odont. dr Helén Isaksson, Jönköping

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
9 1/3 Onsdag Ortodonti, pedodonti Ledarskapsutbildning, del II Örebro
10 8/3 Onsdag
13–16

Pedodonti

Barnet som tandvårdspatient
Övertandläkare Helena Anjou, Jönköping

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
12 22/3 Onsdag
13–16

Pedodonti Journal club Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
14 5/4 Onsdag
13–16
Pedodonti Stålkronor – indikation och "hands on" Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
17 26/4 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – parodontologi
Tove Gyllensten, Ingrid Nilsson

Extern granskare av utbildningen: docent Kåre Buhlin, Stockholm

Rosensalen
17 27–28/4 Torsdag–fredag Odontologisk radiologi,  ortodonti, pedodonti

Kurs: Tandvårdens etik

Malmö
18 3/5 Onsdag
13–16

Pedodonti Avdelningens forskning och utveckling
Övertandläkare Helena Anjou, med. dr Anna Lena Sundell, Jönköping
Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
19 11-12/5 Torsdag-fredag Pedodonti Vårmöte Svenska Pedodontiföreningen: Barnets tid i tand-vården Båstad
20 16-17/5 Tisdag–onsdag Pedodonti Kurs: Våld i nära relation/barn som far illa Stockholm
21 22–23/5 Måndag–tisdag Käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, pedodonti Kurs: JUST – bettfysiologi Rosariet, plan 6, OI
21 24/5 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, oral protetik, pedodonti Oral patologi – lichenoida reaktioner
Universitetslektor, övertandläkare Anna Ljunggren, Malmö
Kontaktperson: övertandläkare Sofie Jansson, Jönköping
Digitalt
24 14/6 Onsdag
13–16
Pedodonti

Genomgång och utvärdering av vårens seminarieprogram

Individuell studieplan

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
25 21/6 Onsdag
13–16
Pedodonti Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI