Program för hållbar utveckling

Pojke leker med ett dockskåp.
Foto: Johan W Avby

Program för hållbar utveckling 2017–2020 sammanfattar hur Region Jönköpings län arbetar för att verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn.

I programmet konkretiseras arbetet med att överföra politiska beslut till handling utifrån Region Jönköpings läns överordnade styrdokument Budget med verksamhetsplan.

Program för hållbar utveckling 2017–2020(pdf-dokument)