Våra byggprojekt

Skiss på nya huset
Södra entrén, Värnamo sjukhus.
Skiss på hus D1 och D2 från Sjukhusgatan.
Illustration: Liljewall ArkitekterNybyggnation vid höglandssjukhusetSkiss på nya husetSkiss på nya huset

Vi bygger för framtiden! Det gör vi bland annat genom att hitta flexibla lösningar för lokaler så att de lätt kan anpassas i takt med att förutsättningarna förändras. Vi bygger för att möta behoven från de som använder våra tjänster och våra medarbetare. Det skapar förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö.

Vi samarbetar i byggprocessen

I byggprocessen medverkar många olika aktörer från början till slut; som hyresgästen, regionfastigheter, konsulter, byggnadsentreprenörer och övriga leverantörer.

Ombyggnationer inom sjukhus är ofta komplicerade. Sjukhus är installationstäta, med ledningar för medicinska gaser, speciella typer av ventilationsanläggningar, värme- och kylanläggningar och elförsörjning med flera elkategorier. Detta påverkar möjligheten att förändra lokalerna.