Omb Bårhus Obduktion (101-404B)

Bild på Omb Bårhus Obduktion

Om och tillbyggnad av Bårhus/obduktion. Byggnaden är belägen inom Ryhovs sjukhus område byggnadens hus nummer är Q4. Obduktion kommer att flytta in i delar av lokalen som idag finns inne på centralbyggnaden plan 2. I projektet sker en tillbyggnad av kontorslokaler plan 3 samt tillbyggnad av kylrum plan 2. Obduktion kommer i framtiden har lokaler inom plan 2. Befintliga lokaler skall moderniseras och den tekniska utrustningen utbyts. Kylrum plan 2 kommer helt nya installationer att utföras. Delar av byggnaden kommer att rivas .

  • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
  • Storleksyta: 500 kvadratmeter
  • Investeringsram: 17 miljoner kronor
  • Kontakt: Silvan Haglund
  • Aktuellt skede: Förstudie
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning