Genomlysning Eksjö (201-453B)

Bild på Genomlysning Eksjö

Eksjö ska byta ut utrustning i skelettlabb (labb 1) och Genomlysningslabb (labb 3). Röntgenmaskinerna är upphandlade 2019. Ombyggnationen innebär att labb 1 och 3 blir större och att labb 2 försvinner till förmån för de andra två labben, tillhörande förrum och teknikrum ingår i ombyggnaden.. Lokal för granskning ska även uppdateras och anpassas i samband med ombyggnationen.

 • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
 • Storleksyta: 265 kvadratmeter
 • Investeringsram: 0 miljoner kronor
 • Kontakt: Richard Kittendorff
 • Aktuellt skede: Projektering

Projektstatus

 1. Förstudie 100% klar
 2. Programarbete 100% klar
 3. Systemhandling 100% klar
 4. Projektering 100% klar
 5. Upphandling 100% klar
 6. Produktion 100% klar
 7. Överlämning 100% klar
 8. Uppföljning 0% klar