Genomlysning Eksjö (201-453B)

Bild på Genomlysning Eksjö

Eksjö ska byta ut utrustning i skelettlabb (labb 1) och Genomlysningslabb (labb 3). Röntgenmaskinerna är upphandlade 2019. Ombyggnationen innebär att labb 1 och 3 blir större och att labb 2 försvinner till förmån för de andra två labben, tillhörande förrum och teknikrum ingår i ombyggnaden.. Lokal för granskning ska även uppdateras och anpassas i samband med ombyggnationen.

  • Anläggning: F201 Höglandssjukhuset Eksjö
  • Storleksyta: 265 kvadratmeter
  • Investeringsram: 0 miljoner kronor
  • Kontakt: Richard Kittendorff
  • Aktuellt skede: Programarbete
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning