Spont används för att stabilisera marken vid schaktningsarbeten för olika byggnadskonstruktioner.