Fastigheter och lokaler

Råslätts vårdcentrum, Jönköping

Illustration av Råslätts vårdcentrum
Råslätts vårdcentrum. Illustration: Tengbom

Visionen är ”Bättre hälsa för dig och mig”. Vårdcentrumet ska vara inkluderande, välkomnande och tryggt. Det ska vara väl rustat för dagens och framtidens krav både för patienter, besökare och medarbetare. Flexibilitet och hållbarhet är honnörsord för bygget. I utformning och material blandas – precis som på Råslätt självt – flera kulturer. I detta landmärke möts Småland, Sverige och världen.

De nya lokalerna ska skapa arbetstrivsel, vara tillgängliga, ljusa och fina och gynna samordning, samarbete och nya arbetssätt. Något som också gynnar patienter och besökare.

I planeringen av det nya vårdcentrumet har olika aspekter av hållbarhet varit vägledande, såväl social som ekologisk och ekonomisk. Att alla har rätt till likabehandling och att olika bakgrund, färdigheter, och livserfarenheter berikar och inspirerar tar sig uttryck i byggnaden och dess utformning, inredning och utsmyckning. Solceller ska finnas på taket för att minska beroendet av andra energislag. Säkra cykelparkeringar ska byggas i anslutning till byggnaden för att underlätta för medarbetare och de besökare som kan att cykla istället för att ta bil. Ytor för uteaktiviteter ska finnas bakom huset som familjecentralens besökare respektive medarbetare kan använda.

Bakgrund

Råslätts nuvarande vårdcentral är drygt 30 år gammal. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrevs i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationerna är både underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Men vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. Ökade krav på integritet och säkerhet spelar också in. Det är till exempel viktigt att det som sägs i rummen inte ska gå att höra av andra utanför rummen. Lokalerna ska också upplevas säkra när det gäller hot och våld.

Innehåll

Entréplan 

Familjecentralen Råslätt

 • Barnhälsovården
 • Kurator föräldrastöd
 • Kvinnohälsovården
 • Öppna förskolan

Plan 2 

Bra Liv Råslätt Vårdcentral 
 • Reception och självincheckning
 • Astma-KOL-mottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Distriktsläkarmottagningen
 • Distriktssköterskemottagningen
 • Fotvården
 • Klinisk undervisningsmottagning
  (Mottagning där läkarstudenter, sjuksköterskestudenter och arbetsterapeutstudenter under sin utbildning får tillfälle att träna samarbete för att lära med, av och om varandras kompetensområden utifrån patientens behov. På sikt kan fler studentgrupper inkluderas. )

Plan 3

Bra Liv Råslätt Vårdcentral 
 • Självincheckning
 • Arbetsterapi
 • Fysioterapi
 • Konferensrum
 • Psykosociala teamet
Laboratoriet 

Plan 4

Råslätt Folktandvård
 
I vårdcentrumet ryms även Närservice som bland annat ansvarar för lokalvård och avfallshantering.
 

Yta: 5 600 kvadratmeter

Kostnad: 160 miljoner kronor

Start: April 2019

Klart: Efter sommaren 2021
Själva byggnaden planeras stå klar i slutet maj. Därefter startar verksamheternas möblering och installationer av egna utrustningar. Verksamheterna öppnar sedan succesivt sina respektive enheter under augusti och september.

Entreprenör: Peab