Till- om- och nybyggnad för operation- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Skiss på nya huset
Avdelningsstation för operation, Värnamo sjukhus.
Till- om- och nybyggnad för operations- och intensivvård, Värnamo sjukhusSkiss på nya husetSkiss på nya husetSkiss på nya husetSkiss på nya huset

Här bygger Region Jönköpings län för framtidens vård. Välkommen att titta in och följa byggets olika skeden.