Fastigheter och lokaler

Utbyggnad av Nässjö vårdcentrum för familjecentral

Illustration av familjecentralen i Nässjö vårdcentrum.
Illustration av familjecentralen i Nässjö vårdcentrum. Foto: Liljewall

Efter utbyggnaden blir familjecentralen regionens största. Alla verksamheter ska rymmas på samma plan vilket är positivt.

Bakgrund

I byggnaden där familjecentralen hyr i dagsläget hyr även polismyndigheten.
Båda verksamheterna är i behov av utökad yta och för att lösa det behövs en
utbyggnad. Uppdraget är nu att se till att familjecentralen inryms i lokalerna på Nässjö vårdcentrum.

Innehåll

Familjecentralens verksamheter

 • Kvinnohälsovård, regionen
 • Barnhälsovård, regionen
 • Öppen förskola, utbildningsförvaltningen, kommunen
 • Kuratorer, socialtjänsten kommunen

Fördelning av kvadratmeter familjecentralen

  • Kvinnohälsovården, KVH hyr 383 kvm
  • Barnhälsovården, BVH hyr 465 kvm
  • Totalt KVH och BVH 848 kvm. Att jämföra med tidigare hyrd lokalyta på 636 kvm.
   (212 kvm större)
  • Nässjö kommun hyr 324 kvm i nya familjecentralen.

Yta: 1 222 kvadratmeter

Kostnad: 22,9 miljoner kronor

Start: Q2 2021

Klart: Q3 2022

Generalentreprenör: Byggkompaniet AB