Personaltidningen Pulsen

Personaltidningen Pulsen delas ut tre gånger om året till alla medarbetare inom Region Jönköpings län.

Pulsen ska bidra till att öka medarbetarnas kunskaper om mål och verksamheter samt ge en allsidig bild av frågor och beslut som är viktiga för organisationen och medarbetarna.

Pulsen skriver bland annat om förbättringsarbeten, forskning, IT-frågor, och kompetensutveckling.

Läs Pulsen

Pulsen nummer 3 2019(pdf-dokument)

Pulsen nummer 2 2019(pdf-dokument)

Pulsen nummer 1 2019(pdf-dokument)

Prenumeration för pensionärer

Som pensionerad medarbetare behöver du göra ett aktivt val för att få personaltidningen Pulsen. Fyll i dina uppgifter så får du Pulsen även i fortsättningen - helt utan kostnad!