Personaltidningen Pulsen

Personaltidningen Pulsen delas ut till alla medarbetare inom Region Jönköpings län.

Pulsen ska bidra till att öka medarbetarnas kunskaper om mål och verksamheter samt ge en allsidig bild av frågor och beslut som är viktiga för organisationen och medarbetarna.

Pulsen skriver bland annat om förbättringsarbeten, forskning, IT-frågor, och kompetensutveckling.

Läs Pulsen

Pulsen nummer 3 2019(pdf-dokument)

Pulsen nummer 2 2019(pdf-dokument)

Pulsen nummer 1 2019(pdf-dokument)