Din guide till hälsa och vård

Din guide till hälsa och vård

Med den här tidningen hoppas vi kunna inspirera till en bättre hälsa, men även lyfta aktuella händelser inom hälsa och vård. Vårt mål är att göra det komplexa lite enklare med bland annat hjälp av berättelser från det verkliga livet.

Din guide till hälsa och vård ges ut två gånger om året av Region Jönköpings län, en gång på våren och en gång på hösten. Vårens nummer innehåller en förteckning av kontaktuppgifter till alla vårdverksamheter i regionen samt kortfattad information om regler och rättigheter.

Tidningen delas ut till alla våra länsbor som samhällsinformation i brevlådan men finns även att läsa i våra väntrum och i digitalt format här på webbsidan

Läs tidningen digitalt

Din guide till hälsa & vård - Februari 2021(pdf-fil 7775 KB)