Kultur och utveckling

Niclas Flink, utvecklar kulturen inom konstområde hemslöjd.
Niclas Flink, utvecklar länets kultur inom konstområde hemslöjd. Foto: Johan W Avby

Enheten Kultur och utveckling inom Region Jönköpings län är ansvarig för Region Jönköpings läns kulturutvecklingsarbete.

Kultur och utveckling samordnar och deltar i utvecklingen inom:

  • Bild och form
  • Dans
  • Film
  • Hemslöjd
  • Litteratur
  • Yttrandefrihet och integration
  • Regionbibliotek

Kultur och utveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter. Verksamheten har att vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Kultur och utveckling ska även initiera publika arrangemang med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd och dans.

Samarbetet med regionens kommuner utgör en vital del av verksamheten i vilken man med hjälp av riktade ekonomiska stöd sprider god kulturell verksamhet över hela länet.

Kultur och utveckling deltar också i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens möjligheter och utveckling.