Personligt ombud

Personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fristående stöd från samhället – ett så kallat personligt ombud.

Ett personligt ombud ska hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning till ett mer självständigt liv genom att ge stöd i kontakter med samhället. Det kan gälla ansökningar av olika slag, besök eller samtal. Det kan också handla om att påtala brister i samhällets insatser.

Den länssamordnade verksamheten för personliga ombud avvecklas under hösten 2019.