Utbildning

FoUrum utbildning organiseras inom Kommunal utveckling, Region Jönköpings.

FoUrum utbildning är en arena för forskning och utveckling inom skolans och förskolans område i Jönköpings län. Syftet är att skapa förutsättningar för en kvalitetsutveckling som inte vore möjlig utan ett regionalt samarbete. Länets kommuner driver och finansierar partnerskapet tillsammans. Styrgrupp för partnerskapet är länets skolchefer.

FoUrums uppdrag är att arbeta med alla utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka kring. Insatserna kan vara rena forskningsprojekt eller utvecklingsarbeten. Uppdragets inriktning inom forskning, utveckling och samordning är bland annat att:

• Definiera kommunernas behov gällande forskning, utveckling och samordning
• Erbjuda stöd i definierade kommunala behov
• Samverka med olika aktörer, både internt och externt
• Omvärldsbevaka, synliggöra och sprida forskningsresultat och information som gagnar utvecklingen i de kommunala verksamheterna
• Utveckla samverkan mellan länets utbildningsförvaltningar och de huvudmän som är aktuella för förskola och skola