Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med hjärntumör fick diagnos först sex månader efter första kontakt med sjukvården.

Beslut i lex Maria-ärende - komplikationer vid operationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i tre ärenden som handlar om att misstolkning av gallgångarnas anatomi samt brister i rutiner ledde till att patienterna fick genomgå en ny operation.

Beslut i lex Maria-ärende – sepsis efter operation

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av sepsis.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att utebliven remittering från vårdcentral till kirurgklinik och en undersökning som vid två inplanerade besök inte kunde genomföras kan ha fördröjt en tarmcancerdiagnos.

Anmälan enligt lex Maria - skada på tunntarmen

Under en planerad titthålsoperation uppstod en skada på tunntarmen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd behandling

På grund av att en kallelse missades att skickas ut fördröjdes en cancerbehandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att felaktig handläggning och brister i rutiner och kunskap bidrog till att vården missade att en cancersjukdom spridit sig.

Anmälan enligt lex Maria - benbrott upptäcktes inte

Vid en första röntgenundersökning syntes inget benbrott och patienten skrevs därför ut. När patienten på grund av smärtor kom tillbaka och röntgades igen, upptäcktes ett benbrott i lårbenshalsen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – blodförgiftning efter operation

Lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av blodförgiftning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

Felaktig handläggning och brister i rutiner och kunskap bidrog till att vården missade att en cancersjukdom spridit sig. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.