Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende – försämring av patient med tarmsjukdom

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient med försämring av en kronisk tarmsjukdom.

Beslut i lex Maria-ärende - cancerkontroll uteblev

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en uppföljande cancerkontroll inte genomfördes som planerat och patienten senare insjuknade i ett återfall.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd handläggning av remiss

Ett vårdförlopp fördröjdes med cirka tio veckor på grund av att en remiss inte utfärdades som planerat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd handläggning av hudtumör

Att riktlinjer kring operation av hudtumörer inte följts, kan ha lett till att en patient drabbades av återfall av en hudtumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - cancerkontroll uteblev

En uppföljande cancerkontroll genomfördes inte som planerat och patienten insjuknade senare i ett återfall. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

En tumör upptäcktes inte när röntgenbilderna granskades, vilket ledde till att en cancerdiagnos fördröjdes med ett år. Patienten avled senare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende – fördröjd uppföljning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om allvarlig vårdskada på grund av fördröjd uppföljning av cancerbehandling.

Anmälan enligt lex Maria – skada vid titthålsoperation

Vid en titthålsoperation skadades stora kroppspulsådern på en patient. Patienten fick inga bestående men, men har behov av livslång medicinering med blodförtunnande läkemedel. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - förväxling av läkemedel

Brister i arbetsmiljö och stor arbetsbelastning bidrog till att en patient fick fel läkemedel som ledde till högt blodtryck. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd uppföljning

På grund av brister i rutiner och arbetssätt fördröjdes en kontroll för uppföljning av cancerbehandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.