Pressmeddelanden lex Maria

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att allvarlighetsgraden av en skada överskattades vid diagnostisering på akutmottagningen, vilket ledde till att en patient gipsades i onödan och fick komplikationer av gipset.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att vården, på grund av oklarhet i rutiner och arbetssätt, missade att en knuta i ett ärr var ett återfall av cancersjukdom.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av bröstcancer

En vårdsökande kvinna bedömdes först ha mjölkstockning och fick behandling för det. Vid en uppföljning några veckor senare konstaterades att kvinnan drabbats av bröstcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - benbrott upptäcktes inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en fördröjd diagnos av höftfraktur ledde till onödigt lidande för patienten.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos av ovanligt tillstånd

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som först bedömdes ha en beskedlig infektion som förklaring till torticollis, snedställning av huvudet. Men vid röntgen ett par dagar senare upptäcktes en kotglidning som krävde ytterligare behandling.

Anmälan enligt lex Maria - fel i datajournalsystemet

Ett fel i datajournalsystemet Cosmic ledde till att två patienter fick för höga doser läkemedel. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - sen diagnos av hjärnblödning

Efter ett fall sökte patienten vård för illamående och smärta i nacke och huvud. Först vid en andra vårdkontakt konstaterades hjärnblödning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos

På grund av oklarhet i rutiner och arbetssätt missade vården att en knuta i ett ärr var ett återfall av cancersjukdom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - kvarstående förlamning i benen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient med infektion i kotkropparna drabbades av förlamning i benen. Trots operation fick patienten en kvarstående förlamning i benen.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av ovanligt tillstånd

Först bedömdes en patient ha en beskedlig infektion som förklaring till torticollis, snedställning av huvudet. Vid röntgen ett par dagar senare upptäcktes en kotglidning som krävde ytterligare behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.