Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria - hjärnblödning upptäcktes inte

Flera faktorer ledde till att en hjärnblödning inte upptäcktes på röntgenbilderna, vilket i sin tur ledde till att en patient senare avled. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - läkemedel ordinerades inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en patient som opererades på Länssjukhuset Ryhov o inte ordinerades läkemedel mot blodpropp, trots att patienten efter en tidigare operation drabbats av en blodpropp.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd operation

På grund av brister i rutiner och arbetssätt skickades ingen remiss, vilket ledde till att en operation försenades för en patient med cancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd cancerbehandling

En remiss enligt standardiserat vårdförlopp för misstänkt cancersjukdom blir fördröjd i tre månader. När tumören diagnosticeras har förloppet gått för långt för operation. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria – läkemedel ordinerades inte

En patient som opererades på Länssjukhuset Ryhov ordinerades inte läkemedel mot blodpropp, trots att patienten efter en tidigare operation drabbats av en blodpropp. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - försenad diagnos

Brister i journalsystemet ledde till en försenad bröstcancerdiagnos och därmed försenad behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fel i datajournalsystemet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett fel i datajournalsystemet Cosmic ledde till att två patienter fick för höga doser läkemedel.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av malignt melanom

En man sökte sin vårdcentral hösten 2017 för ett födelsemärke som börjat klia och blöda. Förändringen opererades bort men skickades inte för analys. Ett år senare återkom patienten med en ny hudförändring på platsen för den tidigare operationen. Utredning visade nu malignt melanom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt Lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att allvarlighetsgraden av en skada överskattades vid diagnostisering på akutmottagningen, vilket ledde till att en patient gipsades i onödan och fick komplikationer av gipset.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att vården, på grund av oklarhet i rutiner och arbetssätt, missade att en knuta i ett ärr var ett återfall av cancersjukdom.