Pressmeddelanden lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – läkemedel ordinerades inte

En patient som opererades på Länssjukhuset Ryhov ordinerades inte läkemedel mot blodpropp, trots att patienten efter en tidigare operation drabbats av en blodpropp. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria - försenad diagnos

Brister i journalsystemet ledde till en försenad bröstcancerdiagnos och därmed försenad behandling. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fel i datajournalsystemet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att ett fel i datajournalsystemet Cosmic ledde till att två patienter fick för höga doser läkemedel.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av malignt melanom

En man sökte sin vårdcentral hösten 2017 för ett födelsemärke som börjat klia och blöda. Förändringen opererades bort men skickades inte för analys. Ett år senare återkom patienten med en ny hudförändring på platsen för den tidigare operationen. Utredning visade nu malignt melanom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt Lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att allvarlighetsgraden av en skada överskattades vid diagnostisering på akutmottagningen, vilket ledde till att en patient gipsades i onödan och fick komplikationer av gipset.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att vården, på grund av oklarhet i rutiner och arbetssätt, missade att en knuta i ett ärr var ett återfall av cancersjukdom.

Anmälan enligt lex Maria - fördröjd diagnos av bröstcancer

En vårdsökande kvinna bedömdes först ha mjölkstockning och fick behandling för det. Vid en uppföljning några veckor senare konstaterades att kvinnan drabbats av bröstcancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Beslut i lex Maria-ärende - benbrott upptäcktes inte

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en fördröjd diagnos av höftfraktur ledde till onödigt lidande för patienten.

Beslut i lex Maria-ärende - fördröjd diagnos av ovanligt tillstånd

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om en patient som först bedömdes ha en beskedlig infektion som förklaring till torticollis, snedställning av huvudet. Men vid röntgen ett par dagar senare upptäcktes en kotglidning som krävde ytterligare behandling.

Anmälan enligt lex Maria - fel i datajournalsystemet

Ett fel i datajournalsystemet Cosmic ledde till att två patienter fick för höga doser läkemedel. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.