Nyheter och reportage om utvecklingen av hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården är kanske väljarnas viktigaste fråga inför valet. Här samlar vi redaktionellt innehåll med fokus på hur Region Jönköpings län utvecklar en jämlik vård av högsta kvalitet för att möta framtidens behov.

Vården förbereder sig inför sommaren 2018

En grupp människor har videomöte

Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner gjort ett intensivt förberedelsearbete för att sjukvården och omsorgen ska fungera på ett bra sätt under årets semesterperiod, veckorna 25-32. Medarbetarna gör en stor insats tillsammans med cheferna för att på ett tryggt sätt erbjuda länets invånare god vård under sommaren.

Unik satsning på existentiell hälsa

Anna-Karin Jeppsson och Thomas Sjöberg står framför en vit vägg i en föreläsningssal.

Kan frågor om meningen med livet hjälpa vården? Region Jönköpings län är unika i landet med att satsa på existentiell hälsa. – Vi trampar ny mark nu. Ingen annan har gjort det här innan, säger Anna-Karin Jeppsson, utvecklingskoordinator på Qulturum.

”Personcentrerad vård sparar tid”

Tre vårdmedarbetare med diplom

Under våren 2018 har medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset haft studiecirklar där 16 medarbetare lärt sig mer om personcentrerad vård. Vid en gemensam avslutning blev det diplomutdelning, men också diskussioner om vad engagemanget för personcentrerad vård kommer att innebära för kliniken.

Personcentrerat arbetssätt utvecklas inom den psykiatriska vården

En grupp människor står i en ring

Fokus ska vara person inte organisation, hälsa och helhet istället för sjukdom och diagnos, teamarbete utan hierarki. På det sättet arbetar psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset för att utveckla en personcentrerad vård.

Förtroendet för vården i topp

Sjuksköterska ler mot patient.

Förtroendet för hälso- och sjukvården bland invånarna i Region Jönköpings län är högst i landet. Det visar Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 som släpps idag. Även när det gäller tillgängligheten hamnar Jönköping i toppen.

Inblick i italiensk sjukvård gav nya perspektiv för AT-läkare

Gruppbild på AT-läkare och sjukhusledning

Det finns stora likheter mellan sjukvården i Sverige och Italien. Men också skillnader. Det konstaterar AT-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö efter två veckors auskultering på sjukhus i Italien.

Internationella blodgivardagen uppmärksammar hjältarna som räddar liv

Man står upp och får blodtransfusion samt pratar med överläkaren.

En blodgivares insats är inte bara viktig, den är ofta skillnaden mellan liv och död. Blodlagren på länets sjukhus sinar, vissa blodgrupper visar akut låga nivåer och för att kunna fortsätta rädda liv behövs nu påfyllning inför sommaren. I samband med att Internationella blodgivardagen infaller torsdagen den 14 juni 2018 uppmuntras nu både befintliga givare, och de som är intresserade av att bli givare, att lämna blod.

BB-marschen bjuds in till utvecklingsarbetet av förlossningsvården i länet

En grupp människor runt ett ståbord

Kvinnoklinikerna i Region Jönköpings län har startat ett utvecklingsarbete av mödra- och förlossningsvården med hjälp av riktade statsbidrag. Efter uppvaktning av uppropet BB-marschen bjuder nu Region Jönköpings län in representanter att delta i arbetet för att få ett ökat patientperspektiv.

Utvecklingskraft: Kraft till rörelse att utveckla hälso- och sjukvården

Fyra personer på en scen

Omkring 600 företrädare för hälso- och sjukvården i Sverige samlades de två sista dagarna i maj till den nationella konferensen Utvecklingskraft i Jönköping. För 15:e året genomfördes denna mötesplats för spridning av såväl goda exempel som diskussion om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas.

David Robinson docent efter många års forskning

Två personer tittar in i kameran

David Robinson, överläkare på urologkliniken, Region Jönköpings län, har antagits som docent vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet, som ett resultat av många års forskning inom bland annat prostatacancer.

Lungcancer lokaliseras med ultraljud

TVå medarbetare genomför bronkoskopi

Sedan mars 2018 har Region Jönköpings län tekniken och kunskapen att diagnosticera små tumörer i lungorna och intilliggande lymfkörtlar. Genom bronkoskopi med hjälp av ultraljudsteknik, så kallad EBUS, slipper nu många patienter resor till Linköping och utredningstiden kan kortas. Den avancerade diagnostiken kan också användas för andra sjukdomstillstånd.

Region Jönköpings län satsar på teamsjuksköterskor

Två personer tittar in i kameran

Region Jönköpings län satsar nu på teamsjuksköterskor, tjänster där kliniskt erfarna sjuksköterskor som en del av sin tjänst ska vara ett stöd för övriga sjuksköterskor och samtidigt ha fokus på att verksamheten och dess rutiner fungerar på ett fortsatt patientsäkert sätt.

Hjärtats hus en mötesplats för gemenskap och kunskap

Grupp sitter och fikar

De har cancersjukdom som gemensam erfarenhet. Men när patienter och närstående träffas i Hjärtats Hus på Ryhovs herrgård varje onsdagseftermiddag är det umgänget och gemenskapen som är i fokus – och möjligheten till stöd. Nu ska verksamheten utvecklas och spridas i Jönköpings län.

Antenatalmottagning ger samlad vårdkedja under graviditeten

två personer drar isär ett invigningsband

För blivande föräldrar väntar en vårdkedja med många delar, innan, under och efter förlossningen. Genom den nya antenatalmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som invigdes måndag 21 maj 2018, samlas fyra olika verksamheter i gemensam byggnad för att ge ökad trygghet under graviditeten.

Antenatalmottagning ger samlad vårdkedja under graviditeten

två personer drar isär ett invigningsband

För blivande föräldrar väntar en vårdkedja med många delar, innan, under och efter förlossningen. Genom den nya antenatalmottagningen på Länssjukhuset Ryhov, som invigdes måndag 21 maj 2018, samlas fyra olika verksamheter i gemensam byggnad för att ge ökad trygghet under graviditeten.

Utvecklingskraft Cancer: Patienten ska vara medskapande för bästa resultat

Fredrik Enlund föreläser på Utvecklingskraft Cancer.

Förmågan att tidigt upptäcka olika cancersjukdomar och möjligheten att behandla dem, utvecklas hela tiden. På Utvecklingskraft Cancer i Huskvarna diskuterades bland annat vårdens organisation och flöden för cancerpatienter, och utvecklingen av målsökande behandling. Men också om patientens viktiga roll som medskapande för bästa resultat.

BB-vården fortsätter hemma

Pappa, mamma och tre barn samlade i vardagsrumssoffan

I mitten av mars 2018 fick de sitt tredje barn. Jenny och David Ivansson i Habo utanför Jönköping valde att åka hem med lilla Stina omkring 16 timmar efter förlossningen. De valde BB Hemma, en modell där BB-vården fortsätter hemma, med telefonuppföljning och återbesök till sjukhuset två gånger under första veckan.

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna

Två män står i ett testrum och undersöker olika lösningar

Nya hus D1-D2 på Länssjukhuset Ryhov får cirka 90 vårdrum. Hur de ska se ut har medarbetarna redan hunnit testa i detalj. Ett fullskaligt mottagningsrum och vårdrum finns uppbyggt där olika lösningar för placering av inredning kan prövas. Planeringen sker i tätt samarbete mellan berörda verksamheter och byggentreprenören.

Praktisk utbildning ska stärka vårdcentralerna

Tre sjuksköterskor, Elin Strömstedt, Alexandra Sandberg och Emma Tingvall, står framför ett buskage.

– Jag tycker alla sjuksköterskor på vårdcentralerna borde få gå den här utbildningen, säger Alexandra Sandberg, som onsdagen den 9 maj 2018 gick sista tillfället i en praktisk sjuksköterskeutbildning som drivs av Vårdcentralerna Bra Liv.

Rehabveckan utvecklar Sveriges rehabiliteringsvård

Två kvinnor tittar in i kameran

Kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada, funktionella tillstånd och rehabilitering efter benamputering. Det var några områden som diskuterades vid Rehabiliteringsmedicinska veckan i Jönköping som under tre dagar samlade cirka 360 medarbetare från landet 20-talet rehabiliteringsmedicinska kliniker.

Höglandssjukhusets nya framsida tar form

Fyra personer står framför nya sjukhusbyggnaden i Eksjö

Efterlängtad av verksamheterna och en nödvändig satsning på framtidens sjukvård. Höglandssjukhusets nya framsida tar nu form steg för steg, en byggnad i sju plan med cirka 1000 rum och en rad olika verksamheter!

Rydaholmsborna ger sin vårdcentral toppbetyg

Gruppbild på medarbetare Rydaholms vårdcentral

Bra bemötande, tillgänglighet och kontinuitet. Invånarna i Rydaholm, söder om Värnamo, ger toppbetyg till sin vårdcentral i Nationell Patientenkät – med bästa vårdcentral i Jönköpings län som imponerande resultat - för tredje året i rad. Detta firade medarbetare och invånare med tårtkalas.

Primärvården arbetar för att ge vård på rätt nivå

En sjukgymnast behandlar patient

Den som söker primärvård ska direkt hamna hos rätt yrkesgrupp. Patienter med rörelseproblem till exempel, slussas direkt till sjukgymnast för bedömning och behandling, och kan av sjukgymnasten få remiss till röntgen om det behövs. Modellen på Tranås vårdcentral har lett till effektivare processer och snabbare resultat och sprids nu till övriga vårdcentraler inom Bra Liv.

Intensiv utbildning i svenska för utlandsrekryterade läkare

Fem personer står och diskuterar

För de utlandsrekryterade läkare som anställs i Region Jönköpings län väntar en intensiv första tid med arbete parallellt med undervisning i svenska under tio veckor för att klara språknivån C1.

Nya riktlinjer och strategi ska stödja utvecklingen av demensvården i Sverige

Gruppbild på demenskonferens

Samverkan, kompetens hos vård- och omsorgspersonal, utvecklad dagverksamhet för yngre och lokala gränsöverskridande demensteam. Det är några av de viktiga punkterna i de reviderade nationella riktlinjerna för demenssjukdom som diskuterades vid ett seminarium i Huskvarna med deltagare från Region Jönköpings län och länets kommuner.

Ulrik, 9 månader, för lära sig att borsta tänderna

Ett litet barn får tänderna borstade

Han har precis fått sina första tänder. Därför är det dags för Ulrik Karlsson, nio månader, och hans mamma Cecilia att få in tandborstning som en vana. Hur de ska göra berättade tandsköterskan Anna-Carin Håkansson på besök på Öppna förskolan i Norrahammar.

Jönköpingsmodell behandlar tandvårdsrädsla

Tandläkare i ett undersökningsrum

Omkring tjugo procent av befolkningen har någon grad av tandvårdsrädsla. För dem och alla andra som känner obehag inför tandläkarbesöket finns nu en behandlingsmodell som har utvecklats och utvärderats av sjukhustandläkare Carl-Otto Brahm på käkkirurgiska kliniken i Jönköping tillsammans med en forskargrupp i Göteborg.

Föräldrar coachar varandra när barn insjuknar i diabetes

Fyra personer pratar med varandra

Den medicinska expertkunskapen får de från sjukvården. Men ett barn som insjuknar i diabetes innebär ett trauma i familjen som leder till många frågor. Därför genomför Region Jönköpings län genom dietist Kerstin Ramfelt ett projekt där föräldrar med erfarenhet av barndiabetes coachar familjer med nyinsjuknade barn – en satsning som nu blir permanent.

Läkarutbildningen studieort Jönköping tar form

Gruppbild på läkarstudenter

21 januari 2019 är det upprop för de första 25 läkarstudenterna i Jönköping. Efter några års planeringsarbete startar Jönköping som studieort tillsammans med Kalmar, Linköping och Norrköping från termin 6 för de studenter som inlett sin läkarutbildning vid Linköpings universitet.

Hälsa- och sjukvården utvecklar tillgänglighet, samverkan och insatser inom psykisk hälsa och barnhälsovård

Workshop med en stor samling människor

Ökad tillgänglighet till vårdcentralerna, en barnhälsovård som gör riktade satsningar och flera delprojekt för invånarnas psykiska hälsa. Det är några områden där Region Jönköpings län gör särskilda satsningar inom de närmaste åren utifrån den budget och verksamhetsplan som beslutades i slutet av 2017 och de riktade statsbidrag som blivit klara senare.

Kultur bidrar till livslust och god livskvalitet

Personer som dansar

Dans, biblioterapi, teater eller att skapa musik. Många kulturuttryck har stor betydelse för vår hälsa. Kulturen ska därför ha en given och tydlig roll i ett helhetsperspektiv för både livslust och god livskvalitet, konstaterade konferensen Kultur för hälsa i Värnamo med cirka 200 deltagare.

Utbildningen ”Vägen till legitimation” gav kunskap om det svenska sjukvårdssystemet

Tre personer på bild

Under fem månader har de gått en skräddarsydd utbildning i det svenska hälso- och sjukvårdsystemet. Därmed har de utlandsfödda akademikerna tagit ytterligare ett steg mot svensk legitimation och arbetsmarknad.

Blödningar upptäcks genom ögonbottenscanning

Undersköterska Sofie Torstensson ser till att patientens ögon placeras exakt rätt när det är dags för ögonbottenscanning, ett moment som går snabbt och utan obehag för patienterna.

Varje månad tar ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö emot 40-50 patienter på nybesök för ögonbottenscanning. Det handlar om undersökning av eventuella kärlförändringar i ögat, till exempel blödningar, på människor som insjuknat i diabetes – och ibland huvudvärksutredningar av barn.

Hållbart tänkande när Region Jönköpings län bygger nya lokaler

En grupp medarbetare på Smålandsstenars vårdcentral

Inga organiska byggmaterial. Regelbunden fuktmätning under byggtiden. Extra tjock väggisolering. Noggrann planering av rumsutformningen. Det är stort fokus på miljö och arbetsmiljö när Region Jönköpings län bygger om eller nytt – till exempel Smålandsstenars vårdcentrum, som också fått allergifria björkar!

Samlad kunskap bedömer bästa behandling vid prostatacancer

En grupp personer sitter i videokonferens

Varje tisdageftermiddag samlas urologer, patologer, onkologer, röntgenläkare och kontaktsjuksköterskor till videomöte på länets tre sjukhus. Det är dags för multidisciplinär konferens inom urologi för att göra en gemensam bedömning av bästa behandling för de patienter som bland annat har högriskcancer i prostatan.

Korta behandlingstider på akutmottagningen i Värnamo

Gruppbild på medarbetare, akutmottagningen

Patienter som söker till akutmottagningen på Värnamo sjukhus blir utredda och behandlade på i genomsnitt 142 minuter, bland den kortaste tiden i hela Sverige. Detta samtidigt som allt fler patienter färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan kan återvända hem.

Simulering övar samordnad vårdplanering när ”Esther” skrivs ut från sjukhus

Personer sitter runt ett bord

Vilka insatser behöver patienten ”Esther” efter utskrivning från sjukhus, av vem och när? Denna samordnade vårdplanering testade en pilotgrupp på i form av simulering tillsammans med patient av ”Första mötet med Esther”.

Christina och Therése uppmanar att ta det livsviktiga cellprovet

 Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen

– Gå och ta cellprov! Uppmaningen kommer från Christina Häggstam i Tranås och Therése Kempe i Sommen. Charolina, dotter till Christina och bästis till Therése, dog i livmoderhalscancer 32 år gammal. Nu kämpar de för att samla in pengar till forskningen och sprida kunskap om det livsviktiga cellprovet.

Tillsammans – så mycket bättre: Tydligare mål för cancervården

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård, intervjuade patienterna Bengt Ekvall och Agneta Carlholt, samt anhörige Kjell Carlholt om deras upplevelser av cancersjukvården.

Under 2018 införs de tre sista standardiserade vårdförlopp, SVF, inom cancervården. Sedan ska de 31 förloppen utvecklas med det nationella målet till år 2020 att 70 procent av alla patienter med cancerdiagnos ska bli utredda enligt SVF, och 80 procent ska få behandlingsstart inom fastställd tid.

Ögonsjuksköterskor ger injektioner mot våt förändring av gula fläcken

Svullnad i gula fläcken behandlas genom injicering av läkemedel i ögat. En kopp monterad på ögat gör att sprutan in i glaskroppen hamnar i rätt läge och djup.

Synnedsättning på grund av svullnad i ögats gula fläcken, är en vanlig åldersförändring. Behandlingen sker genom regelbunden injicering av läkemedel i ögat, ett moment som läkarna på ögonmottagningen på Höglandssjukhuset nu utbildat sjuksköterskor att utföra för att använda kompetensen rätt.

Teckenspråkstolkarna är bryggan till delaktighet i samhället

Två personer står och teckentolkar

De tolkar vid allt från vårdbesök och gudstjänster till föräldramöten och föreningsliv. Region Jönköpings läns sju skriv- teckenspråk- och dövblindtolkar är vana vid arbete i olika miljöer för att ge människor som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel full tillgång till samhällslivet.

Lärcafé ger kunskap om immunbristsjukdom

Två personer står framför en grupp människor kring ett sammanträdesbord

För den som har immunbristsjukdom och sköter sin behandling själv i hemmet kan frågorna vara många och behovet stort av att träffa andra människor i samma situation. Därför har infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov startat lärcafé.

Klinisk prövning: Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

En tub och en klick kräm i en handflata

Många kvinnor som strålbehandlas för bröstcancer får reaktion i huden i form av rodnad, vätskande hudavlossning, sveda och klåda och i vissa fall sår. En kortisonkräm ger den bästa behandlingen, visar en klinisk studie vid onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Stor svensk studie ger ny kunskap: Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

David Robinson i klinisk miljö

Strålbehandling är lika bra som operation vid behandling av prostatacancer. Det visar David Robinson, överläkaren i urologi i Region Jönköpings län, tillsammans med en grupp kollegor i en omfattande forskningsstudie, vars resultat går emot tidigare studier och kan få betydelse för valet av behandling.

Teamarbetet i sjukvården grundläggs med gemensamt lärande i utbildningen

Fyra personer står på en scen

Varje år får studenter inom 17 hälso- och sjukvårdsyrken sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Region Jönköpings län – hela 9 000 veckor. Drygt 1 000 medarbetare är deras handledare. Handledare, VFU-ansvariga och studenter möttes på Futurums Novemberseminarium för att diskutera hur detta lärande kan utvecklas.

Peer-learning införs för hela sjuksköterskeprogrammet

Tre sjuksköterskor står och förbereder en venkateter

Peer-learning (jämlikt lärande) innebär att två studenter arbetar tillsammans med en handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Efter test hösten 2016 inom medicin, geriatrik och ortopedi införs det 2018 för all VFU vid sjuksköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping.

Ny lag om utskrivning skapar ökad samverkan och längre planeringstid

Tre deltagare på workshop

Den 15 januari 2018 börjar Region Jönköpings län och länets kommuner med ett nytt gemensamt arbetssätt kring utskrivning från sjukhus för patienter med fortsatt behov av insatser.

Vårdsamordnarna får en nyckelroll

Tre vårdsamordnare fotograferade under en workshop

Den som skrivs ut från sjukhus och har fortsatt behov av vård och omsorg hemma ska ha en fast vårdkontakt i primärvården, enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning. Därför aktualiserar alla vårdcentraler nu rollen som vårdsamordnare.

”Det handlar om kommunikation” tycker patienten Johan

Porträtt av Johan Thuresson

Johan Thureson från Vetlanda blev mycket allvarligt skadad vid en trafikolycka 2013 mellan Vetlanda och Sävsjö. Hans erfarenhet av hur samverkan och vårdplanering fungerat för honom används nu i utbildningen inför den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Jan fick sitt bråck på kroppspulsådern opererat

Jan Söderstedt i Aneby fick sitt bråck på stora kroppspulsådern opererat hösten 2017. Han konstaterar att sjukvården fungerat perfekt och han känner sig nu fullt återställd.

När Jan Söderstedt i Aneby gjorde en röntgenundersökning på Höglandssjukhuset i Eksjö upptäcktes ett bråck på stora kroppspulsådern. Efter årliga kontroller var det hösten 2017 dags för operation för att förhindra en bristning, en operation som han nu är återställd ifrån.

Aortascreening av 65-åringar upptäcker bråck på kroppspulsådern

Biomedicinska analytikern Lasse Jönsson undersöker kroppspulsådern i buken på Lars-Gunnar Ottosson. Efter några minuters undersökning och mätning på skärmen får Lars-Gunnar ett lugnande besked, aortan är rak och fin utan bråck.

Det tar bara några minuter, är helt ofarligt och känns ingenting. Men ultraljudsundersökningen av kroppspulsådern på män som fyllt 65 år räddar varje år liv, då bråck kan upptäckas i tid och opereras planerat.

Allt fler överlever bråck på kroppspulsådern

Kärlkirurg Håkan Åstrand och hans kollegor och operationsteam opererar cirka 45 aortabråck per år. Tidig upptäckt och utveckling av kärlkirurgin har gjort att dödligheten i aortabråck minskat kraftigt.

Allt fler människor överlever bråck på stora kroppspulsådern (aortan). Detta tack vare tidig upptäckt genom screening och röntgen innan bråcket brister, dygnet runt-organisation av kärlkirurgin - och en sammanhållen vårdkedja mellan de tre akutsjukhusen och ambulanssjukvården.

Vårdresurser för sjukdomar i hjärnan samlas på ett ställe

Bild på Jonas Lind

När nya hus D1-D2 tas i bruk 2021 öppnar samtidigt en mottagning där alla resurser för sjukdomar i hjärnan är samlade. En satsning som innebär klara fördelar för stora patientgrupper.

Nya sjukvårdslokaler byggs för en flexibel framtid

Sjukhusgatan. Den nya vårdbyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen.

Enkelt och välbyggt. Med flexibla lösningar som gör lokalerna lätta att förändra utifrån framtidens behov av sjukvård. Det har varit ledstjärnan när den nya sjukhusbyggnaden, D1-D2, planerats vid Länssjukhuset Ryhov.

Hälso- och sjukvården uppmärksammar våld i nära relation

Veronica Ottosson och Elinor Peterson står tillsammans och tittar in i kameran

Genom utbildning och ett helt nytt webbaserat metodstöd får personal inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län mer kunskap för att ställa frågor om våld i nära relationer och att hantera svaret.

Folkhälsopriset 2017: Värnamo hälsocenter vill skapa nya vanor

Träningssituation på gymmet på Värnamo hälsocenter

Det startade 2011 som en träningsverksamhet i sporthallen för patienter med Fysisk aktivitet på recept. Sedan 2016 finns Värnamo Hälsocenter som också har gruppverksamhet för människor som vill göra livsstilsförändringar. För det får verksamheten Region Jönköpings läns folkhälsopris 2017.

Gemensam barnhälsovård kan ge riktade insatser

Gruppbild på tio personer

Barnhälsovården i Region Jönköpings län har en viktig roll i folkhälsoarbetet. Genom bildandet av en länsövergripande verksamhet sedan 1 oktober 2017 ökar möjligheten att arbeta med riktade insatser till barn och deras familjer.

Bandage lika bra som gips efter operation för karpaltunnelsyndrom

Tre personer står och betraktar en handled som är lindad efter operation för karpaltunnelsyndrom.

Den som opererats för karpaltunnelsyndrom får bära ett gips eller bandage efter operationen. Men vilken metod ger egentligen bäst resultat? Det är något bättre att linda, visar en studie vid Höglandssjukhuset i Eksjö, som gör att den enklare lindningen nu kan bli mer vanlig.

Jämlik psykiatrisk vård: Mer insatser hemma vid psykisk sjukdom

Två kvinnor sitter vid en dataskärm

Den som drabbas av psykisk sjukdom ska i högre grad kunna få hjälp och stöd hemma som ett alternativ till inläggning på klinik. Det är syftet med utvecklingsområdet mobila och flexibla lösningar, en av ett 20-tal punkter i satsningen på jämlik psykiatrisk vård som den psykiatriska specialistvården i Region Jönköpings län nu utvecklar för att bli ledande i Sverige inom 5-7 år.

Rehabilitering så tidigt som möjligt vid cancersjukdom

Carina Adolfsson i Nässjö behandlades för bröstcancer 2015. Sedan dess pågår rehabilitering i olika former, bland annat träning i olika former, vilket Carina tycker är viktigt.

Fysisk aktivitet, kontakt med rehabteam och kurser om bland annat att leva med cancer. Det är några exempel på den viktiga rehabiliteringen vid cancersjukdom - som behöver starta så tidigt som möjligt.

Psykiatriska vården satsar på god läkemedelsanvändning

Micaela Tjäderborn, klinisk farmaceut, går igenom patienternas läkemedelsbehandlingar tillsammans med Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset.

Från hösten 2017 har den psykiatriska slutenvården i Region Jönköpings län fått tillgång till farmaceutisk kunskap för att utveckla en god läkemedelsanvändning och minska risken för biverkningar och läkemedelsrelaterade problem.

Röntgen har snabba flöden för remisser med välgrundad misstanke om cancer

Jennie Thunberg, områdeschef Jönköping, Henriettæ Ståhlbrandt, biträdande verksamhetschef och Theres Utberg, områdeschef röntgen, resurs, arbetar för att röntgens undersökningar i de standardiserade vårdförloppen ska gå snabbt.

När misstanke om cancer uppstår är det viktigt att de fortsatta undersökningarna går snabbt. Här är röntgen en viktig aktör, som trimmat sina flöden och organisation för att klara de tidsgränser som finns för standardiserat vårdförlopp, SVF.