Om pressinformation från akutmottagningarna

Pressinformation publiceras i samband med olyckor när en eller flera personer har förts till sjukhus. För information om olyckor där ingen inblandad har förts till sjukhus hänvisas till Polisen eller räddningstjänsten.

Pressinformation i samband med olyckor innehåller följande uppgifter:

 • Typ av händelse, exempelvis trafikolycka
 • Skadeplats/ort
 • Tidpunkt för händelsen
 • Antal inblandade personer
 • Antal personer som har förts till vilket sjukhus
 • Skadegrader

Av sekretesskäl innehåller pressinformationen däremot inte följande uppgifter:

 • Typ av skada
 • Information som kan påverka polisens brottsutredningar, till exempel information om orsaker till misshandelsskador, att knivar har använts eller att patienten är skottskadad
 • Namn
 • Personnummer
 • Hemort eller bostadsadress
 • Vilken klinik patienten är inlagd på (undantag: intensivvårdsavdelning)
 • Andra uppgifter som kan identifiera de skadade

Inga uppgifter via telefon eller e-post

För att ge alla medier tillgång till korrekt information samtidigt publiceras pressinformationen på regionens webbplats, rjl.se.

Akutmottagningarnas viktigaste uppgift är att ta hand om patienterna. Ring därför inte till akutmottagningarna. Information om skadegrader lämnas varken via telefon eller via e-post.

Om pressinformation inte publicerats

Vid olycka där det finns säkra uppgifter från exempelvis Polisen om att personer har förts till sjukhus, men ingen pressinformation har publicerats:

Vardagar klockan 08.00–16.30:
Ring kommunikationschefen eller presstjänst, som då kontaktar akutmottagningen för publicering av pressinformation om skadegrader.

Övrig tid:
Ring Region Jönköpings läns kontaktcenter, som kopplar till aktuell akutmottagning.

Pressinformation kan inte alltid publiceras

Det kan till exempel bero på att patienten inte är färdigutredd på akutmottagningen. Vi ber medierna respektera detta.

Information om dödsfall i samband med olyckor lämnas i första hand av Polisen.