Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Region Jönköpings län publicerar siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19. 

Uppdatering sker varje dag (även helgdag) sedan vecka 52, 2020, tills annat meddelas.

Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län. Dessutom redovisar vi patienter från Jönköpings län som intensivvårdas i annan region. 

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2021-01-01. För tidigare datum hänvisas till:
tabell med uppgifter för datumen 2020-03-16 till 2020-12-31 (pdf)(pdf-dokument)

Datum   Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län
Varav intensiv-vårdade Intensiv-vårdade
i annan region

Antal utskrivna från sjukhusvården
i Region Jönköpings län

Antal avlidna*
2021-01-17

81

18 4 5 1: 91-100 år med underliggande sjukdom
2021-01-16

82

17 3 9 2: 81-90 år med underliggande sjukdomar
2021-01-15

84

18 1 8 4: två 71-80 år, två 81-90 år, samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-14

87

17 1 9 2: en 61-70 år, en 71-80 år, båda med underliggande sjukdom
2021-01-13

95

20 1 7 3: 71-80 år, 81-90 år (2 personer), samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-12

99

18 1 6 5: 71-80 år (3 personer varav 2 med underliggande sjukdom) 81-90 samt 91-100, båda med underliggande sjukdom
2021-01-11

97

16 1 6 3: 71-80 år, samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-10

95

15 1 6 1: 91-100 år med underliggande sjukdom
2021-01-09

91

15 1 12 3: en 71-80 år, två 81-90 år, samtliga med underliggande sjukdom 
2021-01-08

94 (uppdaterat antal)

15 1 7 -
2021-01-07 91 16 1 6 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2021-01-06 86 19 1 13 2: en 81-90 år och en 91-100 år, båda med underliggande sjukdom
2021-01-05 90 (uppdaterat antal) 18 1 11 1: 81-90 år med underliggande sjukdom
2021-01-04 88 18 1 13 3: 81-90 år, samtliga med underliggande sjukdom
2021-01-03 100 16 1 15 1: 81-90 år
2021-01-02 99 16 1 3 2: en 71-80 år; en 91-100 år med underliggande sjukdom
2021-01-01 89 16 1 5 4: en 71-80 år, två 81-90 år och en 91-100 år, samtliga med underliggande sjukdom

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. 

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till
Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Tabellen visar hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Personer kan vara bosatta eller befinna sig på annan plats än där de är folkbokförda. I de kommuner där antal smittade är under 20 fall lämnar vi inte ut exakt uppgift.

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen. Smittskydd och vårdhygien Region Jönköpings län ser att det förekommer smittspridning i samhället i hela Jönköpings län.

Siffrorna per kommun uppdateras varje torsdag efter kl. 14.00 och visar var de provtagna är folkbokförda.

Siffrorna gäller bekräftade fall per kommun till och med 2021-01-14 och anger antal bekräftade fall sedan provtagningen startade. 

Kommun Antal bekräftade fall till och med 2020-12-16 Antal bekräftade fall till och med 2020-12-24 Antal bekräftade fall till och med 2020-12-31 Antal bekräftade fall till och med 2021-01-06 Antal bekräftade fall till och med 2021-01-14
Aneby

200

234

259

283

302

Eksjö 891 1071 1166 1231 1276
Gislaved 1207 1300 1384 1482 1626
Gnosjö 417 436 468 496 530
Habo 310 344 394 429 466
Jönköping 5455 5936 6416 6873 7316
Mullsjö 136 159 188 210 216
Nässjö 1276 1393 1462 1584 1731
Sävsjö 449 483 521 558 616
Tranås 382 413 441 488 547
Vaggeryd 429 467 498 525 563
Vetlanda 1408 1540 1636 1731 1819
Värnamo 1584 1758 1906 2062 2199

Källa: Region Jönköpings län

Antal provsvar med konstaterad covid-19 per åldersgrupp

Sifforna visar åldersfördelning för provsvar med konstaterad covid-19 i Jönköpings län. 

Observera att fler personer testas i nuläget än under våren och sommaren. Siffrorna gäller sedan Region Jönköpings län startade egen provtagning.

Siffrorna uppdateras varje torsdag efter kl. 14.00 och gäller antal provsvar med konstaterad covid-19 per åldersgrupp till och med 2021-01-14.

Åldersgrupp Antal positiva provsvar
0-9 år 236
10-19 år 2323
20-29 år 3586
30-39 år 3178
40-49 år 3406
50-59 år 3355
60-69 år 1850
70-79 år 891
80-89 år 720
90-109 år 364

Källa: Region Jönköpings län

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Se Tabell 3 på Folkhälsomyndighetens sida för Antalet testade för covid-19.(Extern länk)