Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Region Jönköpings län har tidigare publicerat siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19.

Siffrorna gällde antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län.

Dessutom rhar vi redovisat hur många patienter från Jönköpings län som intensivvårdas på grund av covid -19 i annan region. Dessa patienter är inte inräknade i totalsumman för antal sjukhusvårdade i Region Jönköpings län.

Uppdatering 2021-03-03:

I samband med att stabsläget upphörde inom Region Jönköpings län upphör också uppdateringen av den dagliga statistiken. 

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2021-07-16. För tidigare datum hänvisas till:

Datum   Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län***
Varav intensiv-vårdade Antalet IVA-patienter som flyttats till annan region och vårdas på IVA där.** Antal avlidna*
2022-03-02 25 1 0 1:71-80 år med underliggande sjukdom
2022-03-01 29 1 0 2: 81-90 år med underliggande sjukdom
2022-02-28 27 2 0 1: 71-80 år med underliggande sjukdom
2022-02-25 45 2 0 -
2022-02-24 44 1 0 -
2022-02-23 48 1 0 -
2022-02-22 51 3 0 1: 71-80 år med underliggande sjukdom
2022-02-21 54 3 0 -
2022-02-18 56 4 0 -
2022-02-17 54 3 0 -
2022-02-16 54 3 0 -
2022-02-15 60 3 0 -
2022-02-14 65 2 0 3: två avlidna 81-90 år med underliggande sjukdom, en avliden 91-100 år med underliggande sjukdom 
2022-02-11 64 5 0 1: 91-100 år med underliggande sjukdom
2022-02-10 68 5 0 -
2022-02-09 75 6 0 1: 71-80 år med underliggande sjukdom
2022-02-08 68 4 0 -
2022-02-07 72 3 0 2: 81-90 år med underliggande sjukdom
2022-02-04 75 3 0 -
2022-02-03 75 3 0 1: 71-80 år med underliggande sjukdom
2022-02-02 66 4 0 -
2022-02-01 70 4 0 -
2022-01-31 60 3 0 1: 91-100 år med underliggande sjukdom
2022-01-28 63 2 0 1 (91-100 år med underliggande sjukdom.)
2022-01-27 51 2 0 -
2022-01-26 45 2 0 -
2022-01-25 36 4 0 -
2022-01-24 39 4 0 2: 71-80 år med underliggande sjukdom.
2022-01-21 36 6 1 -
2022-01-20 32 6 1 -
2022-01-19 40 6 1 -
2022-01-18 37 6 1 -
2022-01-17 35 5 1 1: 80-90 år med underliggande sjukdom
2022-01-14 34 5 2 -
2022-01-13 35 4 2 -
2022-01-12 42 5 2 -
2022-01-11 43 6 2 -
2022-01-10 44 6 2 -
2022-01-07 40 8 2 -
2022-01-05 37 7 0 -
2022-01-04 34 6 0 -
2022-01-03 28 7 0 -

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. Från och med 2021-06-01 redovisas antalet avlidna sedan senaste rapport, vilket tisdag-fredag innebär det senaste dygnet medan det på måndagar innebär tre dygn bakåt.

** Uppdatering av intensivvårdade patienter i annan region i normalfallet på vardagar. Övriga dagar är det alltså den föregående vardagens siffra som rapporteras.

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

*** Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Region Jönköpings län. Detta gäller oavsett om covid-19 är huvuddiagnos eller inte. Region Jönköpings län har rapporterat antalet patienter med covid-19 på detta sätt sedan pandemins inledning då det hela tiden har varit viktigt att ha en helhetsbild av hur många patienter med bekräftad covid-19 som kräver smittskyddsåtgärder och som därmed måste vårdas på ett smittsäkert sätt. Det är heller inte möjligt att på daglig basis göra en bedömning av exakt hur många patienter som har covid-19 som primär orsak till sitt vårdbehov då många patienters sjukdomsbild kan vara komplex. Socialstyrelsen följer regelbundet, med viss eftersläpning, en rad faktorer kring vård av patienter med covid-19 på nationell nivå, bland annat andelen som har covid-19 som sin huvuddiagnos. Det är sannolikt att utvecklingen i Region Jönköpings län är densamma som i Sverige som helhet. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-om-slutenvard-av-patienter-med-covid-19/(Extern länk)

Antal bekräftade fall av virusvarianten omikron (B.1.1.529)

Region Jönköpings län hänvisar till Folkhälsomyndighetens statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse.(Extern länk)

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Region Jönköpings län hänvisar till Folkhälsomyndighetens officiella statistik avseende bekräftade fall av covid -19 i kommunerna.

Folkhälsomyndighetens siffror är jämförbara med andra kommuner och regioners siffror. Här hittar du dem: FOHM covid-19 kommun (arcgis.com)(Extern länk)

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Se Tabell 3 på Folkhälsomyndighetens sida för Antalet testade för covid-19.(Extern länk)