Aktuell statistik covid-19 i Jönköpings län

Här presenteras aktuell statistik som beskriver läget kring covid-19 i Jönköpings län.

Daglig uppdatering om covid-19

Region Jönköpings län publicerar siffror på antal sjukhusvårdade, antal intensivvårdade, antal utskrivna samt antal avlidna personer med bekräftad covid-19. 

Uppdatering sker just nu varje dag (även helgdag), tills annat meddelas.

Siffrorna gäller antalet personer med bekräftad covid-19 som får sjukhusvård i Jönköpings län.

Dessutom redovisar vi patienter från Jönköpings län som intensivvårdas på grund av covid -19 i annan region. Dessa patienter är inte inräknade i totalsumman för antal sjukhusvårdade i Region Jönköpings län.

Tabellen innehåller upppgifter från och med 2021-01-16. För tidigare datum hänvisas till:

tabell med uppgifter för datumen 2021-01-01 till 2021-02-28 (pdf)(pdf-dokument)

tabell med uppgifter för datumen 2020-03-16 till 2020-12-31 (pdf)(pdf-dokument)

Datum   Antal sjukhusvårdade
i Region Jönköpings län
Varav intensiv-vårdade Antalet IVA-patienter som flyttats till annan region och vårdas på IVA där.**

Antal utskrivna från sjukhusvården
i Region Jönköpings län

Antal avlidna*

2021-04-14

84

16 5 8 1: 71-80 år med underliggande sjukdom 

2021-04-13

81

15 6 7 1: 91-100 år med underliggande sjukdom

2021-04-12

76

15 7 16 -

2021-04-11

83

13   4 -

2021-04-10

75

11   17 -

2021-04-09

79

13 5 11 -

2021-04-08

74

13 5 13 -

2021-04-07

77

11 5 6 -

2021-04-06

68

10 5 7 2: 61-70 år, 71-80 år, båda med underliggande sjukdom

2021-04-05

74

13 uppdateras tisdag 13 -

2021-04-04

73

11   9 -

2021-04-03

74

12   12 1: 71-80 år med underliggande sjukdom

2021-04-02

71

11   14 -

2021-04-01

77

10 2 20 (korrigerad siffra) 1: 51-60 år med underliggande sjukdom

2021-03-31

81

11 3 11 -

2021-03-30

86

12 4 15 1: 71-80 år med underliggande sjukdom

2021-03-29

82

12 4 7 -

2021-03-28

76

11   8 -

2021-03-27

70

10   11 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

2021-03-26

68

10 (korrigerad siffra) 4 8 -

2021-03-25

67

11 3 2 -

2021-03-24

61

12 2 6 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

2021-03-23

58

10 3 11 1: 61-70 år med underliggande sjukdom

2021-03-22

62

12 5 4 -

2021-03-21

52

10   13 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

2021-03-20

63 (korrigerad siffra)

11   13 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

2021-03-19

72

12 4 14 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

2021-03-18

73

11 4 9 -

2021-03-17

70

12 5 11 -

2021-03-16

69

15 7 14 -

2021-03-15

71

14 6 10 -

2021-03-14

74

12   6 -

2021-03-13

74

12   6 -

2021-03-12

68

13 5 7 -

2021-03-11

59

10 5 6 2: 71-80 år, båda med underliggande sjukdom

2021-03-10

68

14 3 13 -

2021-03-09

67

13 2 8 1: 71-80 år med underliggande sjukdom

2021-03-08

60

13 3 3 1: 71-80 år med underliggande sjukdom

2021-03-07

59 (korrigerad siffra)

14 4 5 -

2021-03-06

56 (korrigerad siffra)

12 4 8 2: 81-90 år, 71-80 år både med underliggande sjukdom

2021-03-05

60

13 4 8 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

2021-03-04

56

13 5 5 -

2021-03-03

54

13 5 9 -

2021-03-02

61

12 5 7 -

2021-03-01

58 (korrigerad siffra)

11 (korrigerad siffra) 4 (korrigerad siffra) 2 1: 81-90 år med underliggande sjukdom

Källa: Region Jönköpings län

*Antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär. 

** Uppdatering av intensivvårdade patienter i annan region i normalfallet på vardagar. Övriga dagar är det alltså den föregående vardagens siffra som rapporteras.

Dödsfall som inträffar på kommunala boenden inkluderas inte i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till
Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige(Extern länk)

Antal bekräftade fall per kommun i Jönköpings län

Från och med torsdagen den 4 mars 2021 kommer Region Jönköpings län att hänvisa till Folkhälsomyndighetens officiella statistik avseende bekräftade fall av covid -19 i kommunerna.

Folkhälsomyndighetens siffror är jämförbara med andra kommuner och regioners siffror. Här hittar du dem: FOHM covid-19 kommun (arcgis.com)(Extern länk)

Region Jönköpings län upphör med den egna redovisningen av bekräftade fall per kommun på rjl.se och ersätter den med hänvisning till Folkhälsomyndigheten, som uppdaterar bekräftade fall per kommun varje torsdag klockan 14. Vi vill genom detta undvika missförstånd med två olika sifferuppgifter som berör olika tidsperioder om smittspridningen per kommun. Folkhälsomyndighetens siffror gäller hela kalenderveckor (föregående kalendervecka). De är inrapporterade från alla landets regioner.

Antal provsvar med konstaterad covid-19 per åldersgrupp

Sifforna visar åldersfördelning för provsvar med konstaterad covid-19 i Jönköpings län. 

Observera att fler personer testas i nuläget än under våren och sommaren. Siffrorna gäller sedan Region Jönköpings län startade egen provtagning.

Siffrorna uppdateras varje torsdag efter kl. 14.00 och gäller antal provsvar med konstaterad covid-19 per åldersgrupp till och med 2021-04-08.

Åldersgrupp Antal positiva provsvar
0-9 år 765
10-19 år 4910
20-29 år 6086
30-39 år 5773
40-49 år 6219
50-59 år 5749
60-69 år 3081
70-79 år 1384
80-89 år 912
90-109 år 442

Källa: Region Jönköpings län

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Se Tabell 3 på Folkhälsomyndighetens sida för Antalet testade för covid-19.(Extern länk)