Information om covid-19

Här hittar du samlad information som berör coronaviruset och coronavirusinfektion covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Lägesrapport

Daglig uppdatering covid-19 Uppdateringen avslutades 2 mars 2022.

Vaccinationstäckning för alla personer 65 år och äldre per region — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)(Extern länk) Folkhälsomyndighetens hemsida för statistik över täckningsgraden för äldre åldersgrupper.

Vaccination mot covid-19 
Uppdaterad information Region Jönköpings län om vaccination mot covid-19.

Nyheter och pressmeddelanden
Ta del av alla nyheter och pressmeddelanden från Region Jönköpings län.

Mer information om covid-19 på 1177.se

På 1177.se hittar du fördjupad information om covid-19. Det finns även länkar till information på olika språk. 

Om vaccin mot covid-19(Extern länk)

Om covid-19-coronavirus(Extern länk) 

Covid-19 – other languages(Extern länk)  (Information about covid-19 and the coronavirus.)

Information på teckenspråk om covid-19(Extern länk) (länk till Folkhälsomyndighetens webbplats)

Besöksrestriktioner på länets sjukhus

Högst två anhöriga eller närstående får besöka patienter som vårdas på någon av Jönköpings läns sjukhus; Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. 

Anledningen är bland annat att begränsa en eventuell smittspridning och skydda de patienter som är särskilt infektionskänsliga.

Information om besök på sjukhus och mottagningar i Jönköpings län på webbplatsen 1177.se(Extern länk)

Region Jönköpings län på sociala medier

Du hittar även information i Region Jönköpings län sociala mediekanaler. Följ oss gärna!

Facebook(Extern länk)

Instagram(Extern länk)

LinkedIn(Extern länk)

Twitter(Extern länk)

Var hittar du mer information?

Folkhälsomyndigheten - covid-19(Extern länk)

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)(Extern länk)

Krisinformation.se - Krisinformation från svenska mynigheter(Extern länk)

1177.se - Covid-19-coronavirus (Extern länk)

För dig som arbetar med vård och omsorg i Jönköpings län

Samlad information och riktlinjer från Smittskydd vårdhygien

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/smittskydd-och-vardhygien/smittor/covid-19/