Alla får plats-veckan får Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018

En grupp människor står utanför en kyrkolokal
Hos oss får alla plats, säger Ola Gustafsson, näringslivs- och fritidsansvarig på Aneby kommun, Hussain Ali Hassan, socialassistent individ- och familjeomsorgen, Thomas Arvidsson, pastor Korskyrkan, Henny johansson, Röda Korset, Peter Andreasson, kyrkoherde, Linn Eklund, flyktingassistent och Anett Olsen, Studieförbundet Vuxenskolan. De är några av deltagarna i organisationsgruppen i Aneby för ”Alla får plats-veckan”. Foto: Johan W Avby

En sensommarvecka varje år blir Fredstorget i Aneby samlingspunkten för musik, dans, föreläsningar, mat från olika länder och inte minst mänskliga möten – mellan olika kulturer, över generationsgränser och grannar emellan. En enorm vinst för folkhälsan konstaterar arrangörerna, som med sin nominering har utsetts till mottagare av Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018.

– Valåret 2014 kom det ganska alarmerande rapporter om främlingsfientliga inställningar och demonstrationer, bland annat 1 maj i Jönköping, säger Peter Andreasson, kyrkoherde i Aneby. Detta gjorde att vi i Aneby började fundera på vad vi kan göra. Det som sker i övriga samhället berör också oss och vi ville göra något innan det blir ett problem, genom att belysa vikten av ett mångkulturellt samhälle, där vi visar respekt för varandra och alla får plats.

Sensommaren 2014 genomfördes den allra första ”Alla får plats”-veckan på Fredstorget i Aneby.

”Talade om diskrimineringsgrunderna”

– Vi fick till ett otroligt bra program första året, som föll väl ut. Vi började med Fredstorgsgudstjänst på söndagen och fyllde sedan på måndag till lördag med mat, musik och gästföreläsningar. Vi talade om diskrimineringsgrunderna och hade besök av bland annat landshövdingen, Frida Sandahl från Qom Ut och prästen Fredrik Hollertz, initiativtagare till klockringningen i Jönköping, säger Peter Andreasson.

Kända föreläsare

”Alla får plats”-veckan har år för år vuxit i omfattning och till ett arrangemang som lockar långt fler än de 6 800 invånarna i Aneby. Det lokala engagemanget är stort. Kulturskolans elever svarar för mycket musik, lokala restauranger har lunchservering på torget, föreningslivet visar olika aktiviteter och skolorna i Aneby har temavecka om bland annat demokrati och integration. Dessutom filmvisning och debatter.

Folkhälsopriset 2018

Alla får plats-veckans organisationskommitté får nu ta emot Region Jönköpings läns folkhälsopris 2018, med motiveringen ”Genom att minska avståndet mellan människor ger Alla får plats-veckan stora vinster för den sociala hälsan. Här får nyinflyttade från olika delar av världen och genuina Anebybor förutsättningar att mötas och skapa nya kontakter som består. Allt byggt på alla människors lika värde”.

Läs mer:
Alla får plats-veckan får Region Jönköpings läns folkhälsopris