Allt fler överlever bråck på kroppspulsåder

Jan Söderstedt i Aneby
Jan Söderstedt i Aneby opererades hösten 2017 för bråck på kroppspulsådern, ett bråck som upptäcktes vid en röntgenundersökning för några år sedan. Tack vare flera åtgärder har överlevnaden vid både akuta och planerade operationer av bråck ökat kraftigt i Jönköpings län. Foto: Mikael Bergström

Allt fler människor överlever bråck på stora kroppspulsådern (aortan). Detta tack vare tidig upptäckt genom screening och röntgen innan bråcket brister, dygnet runt-organisation av kärlkirurgin - och en sammanhållen vårdkedja mellan de tre akutsjukhusen och ambulanssjukvården.

– När jag började med akuta aortaoperationer för 15-20 år sedan hade vi en dödlighet på 40 procent. Nu är vi nere i en dödlighet på 4 procent inom 30 dagar för de som kommit till sjukhus och opererats akut de senaste fem åren, jämfört med 25 procent i riket. Det är en stor skillnad även om det finns viss osäkerhet i de små talen. Men det visar att vi är rätt ute, säger Håkan Åstrand, kärlkirurg på Länssjukhuset Ryhov.

45 operationer per år

Totalt genomför Håkan Åstrand och hans fem kollegor cirka 45 aortaoperationer per år, varav omkring sju akuta där bråcket har brustit. Antalet akuta operationer har de senaste åren minskat bland annat tack vare den screening (massundersökning) som alla män erbjuds vid 65 års ålder.

– Införandet av screening och ökad användning av skiktröntgen, där aortabråck kan vara ett bifynd vid undersökningen, innebar nästan en halvering av antalet akuta operationer, vilket är väldigt bra.

För de planerade operationerna är dödligheten nere på 0,6 procent, även här lägre än rikets 1,5 procent.

Screening infördes 2009

2009 infördes massundersökning (screening) i Jönköpings län av kroppspulsådern hos män som fyllt 65 år. Drygt 90 procent kommer till den ultraljudsundersökning som tar några minuter.

– Det är jättebra att bli kallad. Jag har hört om bekanta som varit innan på den här undersökningen, säger Lars-Gunnar Ottosson i Starkeryd, Skillingaryd.

Han har just fått sin kroppspulsåder undersökt på klinisk fysiologi, Värnamo sjukhus, av biomedicinska analytikerna Lasse Jönsson och Gertrude Malm.

"Lyckats med processen"

– En diameter under 25 millimeter godkänner vi. De flesta ligger på 15-20 millimeter. Men är den rak och fin är också 25-26 millimeter okej. Ser vi en vidgning, ett bråck, blir det tätare kontroller. Om bråket är 55 millimeter kan det bli operation. Jag tycker att detta är mycket viktiga undersökningar och att vi har lyckats bra med den här processen, säger Lasse Jönsson.

När Jan  Söderstedt i Aneby var på röntgenundersökning på Höglandssjukhuset i Eksjö för några år sedan upptäcktes ett bråck på kroppspulsådern. Hösten 2017 bedömde kärlkirurg Håkan Åstrand att det var dags för operation.

"Jag har aldrig varit orolig"

– Allt gick väldigt fort fram till operationen. Och vilket vänligt bemötande, både från läkare och sköterskor i Eksjö och Jönköping. De var verkligen lugna och skapade en fin stämning. Bättre vård får man leta efter. Jag har aldrig varit orolig, säger Jan Söderstedt, som idag är helt återställd.

Läs mer:

Allt fler överlever bråck på kroppspulsådern

Aortascreening av 65-åringar upptäcker bråck på kroppspulsådern

Jan fick sitt bråck på kroppspulsådern opererat