Antibiotika räddar liv – men ska användas på rätt sätt

En kvinna och en man sitter vid ett fikabord
Region Jönköpings läns informationsfilm på temat ”använd bara antibiotika när det behövs” är ett av många sätt att sprida kunskap om hur viktigt det är att använda antibiotika på rätt sätt. Foto: Johan W Avby

Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 12–18 november 2018 sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus. I Jönköpings län pågår sedan länge ett systematiskt arbete för att minska antibiotikaanvändningen.

Antibiotika bidrar i många fall till att rädda liv, men onödig användning gör mer skada än nytta, för både individen, sjukvården, miljön och samhället i stort.

– Vi behöver vara smarta kring användandet av antibiotika, för att resistensen hos bakterierna inte ska öka. Inom Region Jönköpings län får vårdcentraler och sjukhus stöttning av smittskydd vårdhygien och Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) i arbetet med att förbättra sin användning av antibiotika, berättar Andreas Lägermo, Strama-koordinator i Jönköpings län.

Svårbehandlade infektioner

Att behandla en infektion orsakad av resistenta bakterier är ofta komplicerat. Det kan krävas sjukhusvård och intravenös behandling för en infektion som i normala fall hade gått att behandla i hemmet med antibiotika i tablettform.

– Infektionssymtom kan vara diffusa vilket gör det svårt för vårdpersonalen att ställa en exakt diagnos. I sådana lägen kan det ibland vara en fördel att avvakta och se hur det utvecklar sig, istället för att börja behandla med, ofta bred, antibiotika. Tyvärr finns det inte alltid tid och utrymme för detta i dagens sjukvård, berättar Andreas Lägermo.

Läget i länet

Resistensläget i Jönköpings län är jämförbart med Sverige i stort. Om man ser till världen i övrigt har Sverige och övriga Norden fortfarande en låg förekomst av resistenta bakterier. Det beror bland annat på en mer strikt antibiotikaanvändning och framgångsrikt arbete med hygien på våra sjukhus.

Sprida kunskap

I Jönköpings län pågår det ett arbete med tydliga riktlinjer och utbildningar av personal, främst läkare och sjuksköterskor, för hur de ska använda antibiotika. Det ska bidra till att patienter med infektionssymtom får så bra behandling och bemötande som möjligt.

– Det finns alltid utmaningar i att sprida och implementera ny kunskap, riktlinjer och arbetssätt. Men det är en viktig uppgift som vi ständigt arbetar med. Vi följer till exempel upp data för att se att riktlinjerna följs.

Antibiotikans framtid

Framtiden för antibiotikan ser tyvärr mörk ut. Resistensen ökar kraftigt i det globala perspektivet och utvecklingen av nya antibiotikasorter går för långsamt. EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) har beräknat att det i Europa dör 33 000 människor per år på grund av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

– De val du och jag gör kan kännas futtiga men är ändå väldigt viktiga. Samtidigt krävs det krafttag från regeringar och beslutsfattare runtom i både EU och övriga världen för att bromsa utvecklingen, säger Andreas Lägermo.