Artikelserie: Färre tvångsåtgärder i psykiatriska vården

Lugnt och avstressande. En stund i fåtöljen i det lugna rummet gör att patienterna på avdelning F, Länssjukhuset Ryhov, kan gå ner i varv. Satsningen på det lugna rummet gjordes i samband med projektet ”Bättre vård – mindre tvång”.
Lugnt och avstressande. En stund i fåtöljen i det lugna rummet gör att patienterna på avdelning F, Länssjukhuset Ryhov, kan gå ner i varv. Satsningen på det lugna rummet gjordes i samband med projektet ”Bättre vård – mindre tvång”. Foto: Johan W Avby
Lugnt och avstressande. En stund i fåtöljen i det lugna rummet gör att patienterna på avdelning F, Länssjukhuset Ryhov, kan gå ner i varv. Satsningen på det lugna rummet gjordes i samband med projektet ”Bättre vård – mindre tvång”.Gabriel håller upp ett papper

Den nationella utbildningssatsningen ”Bättre vård – mindre tvång” har lett till att tvångsåtgärder har minskat i den psykiatriska specialistvården. ”Lugna rum”, bättre vårdplanering, utbildning i bemötande och patienter som är bättre informerade och mer delaktiga är några åtgärder.

Den psykiatriska intensivvårdsavdelningen, PIVA, har förändrat såväl rutiner som lokaler och inredning efter deltagandet i den nationella satsningen ”Bättre vård- mindre tvång”.

Insikten har också ökat om att en bältesläggning kan leda till somatiska förändringar för patienten. Därför tränas PIVA-personalen till att övervaka vitala parametrar som puls, blodtryck och andning.

Lugna rum minskar tvånget

Satsningen på ”Lugna rum” i psykiatrin är också en del i att minska tvångsåtgärderna.  Med skogsmiljö på fototapet, liggfåtöljer, musikanläggning och möjlighet att erbjuda såväl öronakupunktur som taktil massage, finns förutsättningen för patienter att dra sig undan en stund när de vill slappna av, eller få behandling.

– Lugna rummet kan förhindra att det byggs upp ångest och oro som blir så stark att tvångsåtgärder behövs, säger Marie Hultberg Lundell, skötare på psykiatriska kliniken på Höglandet som haft lugna rum sedan 2008.

I det sjunde avsnittet i regionens artikelserie om den psykiatriska specialistvården är fokus på de satsningar som skett för att minska tvångsåtgärderna i den psykiatriska vården.

Sjukvårdsministern kommenterar

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), besökte måndagen den 16 november Region Jönköpings län för en dialog med regionledningen om vilka hälso- och sjukvårdsfrågor som behöver prioriteras. Han fick också en hastig inblick i regionens artikelserie om den psykiatriska vården:

– Jättebra. En av de viktigaste saker vi kan göra är att prata om att det finns psykisk ohälsa. I dag är det många gånger ett stigma att prata om att man haft en depression. Men vi behöver lyfta upp att det inte är annorlunda än att bryta ett ben. Om man inte berättar att man mår dåligt och inte söker hjälp, kan ohälsan mycket snabbt försämras tills man måste söka hjälp – och då på en helt annan vårdnivå än vad man behövt från början, säger Gabriel Wikström.

Han räknar med att regeringen i januari 2016 presenterar en ny plan för psykisk hälsa, en plan som har både ett sjukvårdsperspektiv och ett folkhälsoperspektiv.