Arvsfonden ger två miljoner kronor för utveckling av Hjärtats Hus

Hjärtats Hus i Ryhovs herrgård i Jönköping, är en samlingspunkt för människor med cancersjukdom och deras närstående, för stöd, samtal, föreläsningar och andra aktiviteter. Nu ska verksamheten utvecklas och starta även i Eksjö och Värnamo.
Hjärtats Hus i Ryhovs herrgård i Jönköping, är en samlingspunkt för människor med cancersjukdom och deras närstående, för stöd, samtal, föreläsningar och andra aktiviteter. Nu ska verksamheten utvecklas och starta även i Eksjö och Värnamo.

Sedan 2016 har Region Jönköpings län drivit pilotprojektet Hjärtats Hus i Jönköping, riktat till invånare som har eller har haft cancersjukdom. Med hjälp av två miljoner kronor från Allmänna arvsfonden ska verksamheten i ett treårigt projekt nu utvecklas och spridas till Eksjö och Värnamo.

– Detta är jättekul. Den här verksamheten ska fungera som en länk mellan den medicinska vården och levande livet. Tanken är att hitta vägen till att må bra i vardagslivet igen, säger Eva Ulff, verksamhetsutvecklare på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, och medlem i arbetsgruppen för Hjärtats Hus.

Hjärtats Hus, som fysiskt finns i en flygelbyggnad på Ryhovs herrgård, är en av aktiviteterna i Region Jönköpings läns övergripande arbete ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

Volontärer bemannar

Hjärtats Hus är ursprungligen ett initiativ från Maggie Målevik i Bröstcancerföreningen Victoria Jönköpings län. Det är en öppen verksamhet som riktar sig till människor som har eller har haft cancersjukdom och deras närstående. Ingen remiss behövs och var och en avgör själv när och hur ofta man vill gå. På plats finns volontärer från olika patientorganisationer med egen erfarenhet av cancersjukdom, för att ge stöd, blandat med till exempel samtal, fysiska aktiviteter, kulturaktiviteter och föreläsningar.

– Vi vet till exempel också att Ung Cancer funderar på en lokalavdelning i Jönköping. Det vore jättekul om de också skulle vilja vara i Hjärtats Hus, säger Eva Ulff.

Pengarna från Allmänna arvsfonden ger nu möjlighet att utveckla verksamheten under ett treårigt projekt.

Utbildning och spridning

– Det är fantastiskt och kommer att betyda mycket. Vi har kommit igång så bra med Hjärtats Hus. Nu kan vi ge våra volontärer en bra utbildning och satsa mycket mer på marknadsföring av verksamheten, säger Annmargreth Kvarnefors, projektledare för hälsocafé och medlem i arbetsgruppen för Hjärtats Hus.

Dessutom finns nu möjligheten att uppfylla målet att starta liknande verksamhet i både Värnamo och Eksjö.

– Tanken är att alla boende i Jönköpings län ska ha möjlighet att ta del av den här verksamheten, säger hon.

Utveckla hälsofrämjande faktorer

Tanken med Hjärtats Hus är att utveckla olika hälsofrämjande faktorer för att ha fokus på hälsa istället för sjukdom.

– Detta ligger helt i linje med den förflyttning vi gör mot civilsamhället inom ”Tillsammansarbetet”. Här kan vi nu skapa en modell som passar även för andra patientgrupper.

– Hjärtats hus är ett bra exempel på hur man vidareutvecklar en verksamhet för personer som drabbats av cancer. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta svåra samhällsfrågor, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson i ett pressmeddelande.

Fotnot:
Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Den årliga ökningen av antalet cancerfall de senaste 20 åren har varit 2,1 procent för män och 1,6 procent för kvinnor. I Jönköpings län behandlades 2160 personer för cancersjukdomar 2014.