AT-tiden en viktig utbildning och resurs i hälso- och sjukvården

En man och två kvinnor står vid ett ståbord
I maj 2020 är Krister Larsson, Värnamo sjukhus, Karin Gerdås, Höglandssjukhuset och Karin Jamil, Länssjukhuset Ryhov, klara med sin 21 månader långa allmäntjänstgöring. De är generellt nöjda med sin tid som AT-läkare och tycker att de blivit väl omhändertagna på de tre utbildningsorterna. Foto: Johan W Avby

De har valt att satsa på en elva terminer lång grundutbildning fram till examen. Sedan har letandet startat efter en tjänst som AT-läkare. För Karin Gerdås, Krister Larsson och Karin Jamil och nästan 125 kollegor, blev det allmäntjänstgöring i Region Jönköpings län under 21 månader, en tid som de generellt är nöjda med.

– Jag hade nog inte hunnit få så stora förväntningar innan jag började, men jag är väldigt nöjd med min AT-tid, säger Karin Gerdås, AT-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Hon och hennes kollegor har nu genomfört sina sjukhusplaceringar inom medicin, kirurgi, ortopedi och psykiatri och har nyligen inlett den sex månader långa och avslutande placeringen inom primärvård, på vårdcentral. I maj 2020 är de klara och kan då ansöka om legitimation som läkare.

”Personligt och bra resurser”

– Jag ville helst till ett mellanstort sjukhus, som har bra resurser, men också en personligare arbetsplats med god kollegial stämning. Att man känner varandra och har trevligt ihop är viktigt, säger Karin Jamil från Örebro, som sökte en rad orter och fick napp som AT-läkare på Länssjukhuset Ryhov.

För Krister Larsson från Alingsås och Karin Gerdås från Nässjö kändes det lika naturligt att tacka ja till Värnamo sjukhus respektive Höglandssjukhuset.

”Ledningen vill att vi ska trivas”

– Jag har läst i Göteborg och ville sedan till ett mindre sjukhus som inte har de problem som ett större sjukhus kan ha. Jag märker att vår ledning på Värnamo sjukhus tycker att det är viktigt att vi ska trivas, säger Krister Larsson.

Under utbildningen har de ett antal regiongemensamma utbildningsdagar i bland annat akutmedicin, trauma, bemötande och ledarskap.
– Det är trevligt att träffa kollegorna från regionen. Det blir ett tillfälle att diskutera varandras utbildningstjänst, fördelar och nackdelar, och även förstå uppbyggnaden av deras vårdsystem med begränsningar och möjligheter, säger Karin Jamil.

Handledningen viktig

De beskriver handledningen som det kanske allra viktigaste under AT-tiden.

– Vi upplever att vi stegvis fått mer ansvar allt eftersom vi arbetat ett tag och att bakjour börjat känna sig lite trygg med AT-läkare. Däremot tycker vi inte att vi har fått mer ansvar än vad vi velat ta och vi har alltid haft bra stöd om vi behövt. Blir man given lite mer ansvar utvecklas man mycket i sin roll som läkare, tror jag, säger Karin Gerdås.

”Ska växa i sitt lärande”

Varje sjukhus har en AT-chef med arbetsgivaransvar samt två studierektorer och varje klinik har en utbildningsansvarig läkare för AT med uppgift bland annat att se till att AT-läkaren har en egen handledare.

– Det handlar om att AT-läkaren ska växa i sitt lärande, kunna bolla olika frågor och få återkoppling, säger Britt-Marie Persson, regionövergripande AT-chef.

Lars Gröndahl, distriktsläkare på vårdcentralen Hälsan 2 i Jönköping, har mångårig erfarenhet som handledare:

”Roligt handleda unga AT-läkare”

– Det är väldigt roligt att handleda unga AT-läkare som kommer med modern kunskap och entusiasm. Även om det tar lite extra tid så ser jag det närmast som avkoppling, eftersom det bryter av mot det övriga arbetet, säger Lars Gröndahl.

AT-läkaren får efter introduktion ha egen patientmottagning under den sex månader långa och avslutande placeringen, men med lite mer tid för patienterna än ordinarie läkare.

– Jag kan till exempel lära ut diagnossättning samt förhållningssätt när patienter ställer krav. Ibland är patientens krav fullt rimliga, men ibland finns det också krav som vi inte kan uppfylla. Det kan vara svårt att hantera när man inte har så stor erfarenhet, säger han.

Läs mer:

AT-tiden en viktig utbildning och resurs i sjukvården

Handledaren: Stimulerande för äldre läkare att handleda unga AT-läkare

AT-chefen: AT-läkarna viktiga för Region Jönköpings län