Avtal undertecknat med Sverigeförhandlingen för höghastighetsjärnväg

Ett stort antal avtalsblad signerades när Sverigeförhandlingen mötte representanter för Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Tranås och Värnamo fredag 15 december 2017 för att skriva under de dokument som regleras parternas åtagande kring satsningen på höghastighetsjärnväg genom Sverige.
Ett stort antal avtalsblad signerades när Sverigeförhandlingen mötte representanter för Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Tranås och Värnamo fredag 15 december 2017 för att skriva under de dokument som regleras parternas åtagande kring satsningen på höghastighetsjärnväg genom Sverige. Foto: Johan W Avby
Ett stort antal avtalsblad signerades när Sverigeförhandlingen mötte representanter för Region Jönköpings län och kommunerna Jönköping, Tranås och Värnamo fredag 15 december 2017 för att skriva under de dokument som regleras parternas åtagande kring satsningen på höghastighetsjärnväg genom Sverige. Regiondirektör Agneta Jansmyr och regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm undertecknar avtalen med Sverigeförhandlingen om satsningen på höghastighetsjärnväg. Catharina Håkansson Boman, förhandlare hos Sverigeförhandlingen, förklarade att avtalet nu innebär en överenskommelse att kommunerna ska satsa på mycket bostäder och kollektivtrafik, medan staten lovar att bygga en höghastighetsjärnväg så snabbt som möjligt. I bakgrunden Ulf Fransson, tillförordnad stadsdirektör i Jönköping och Karin Semberg, kommundirektör i Tranås.En historisk dag, menade Malin Wengholm, ordförande i regionstyrelsen, när hon i samband med avtalsskrivandet beskrev vad en höghastighetsjärnväg kommer att betyda för bland annat Jönköpings län. Jönköpings län förbereder för höghastighetsjärnväg! Karin Semberg, kommundirektör Tranås, Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande Tranås, Agneta Jansmyr, regiondirektör, Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, Ulf Svensson, kommundirektör Värnamo, Malin Wenholm, regionstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo, Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Jönköping, samt Ulf Fransson, tillförordnad stadsdirektör Jönköping, samlades för att skriva under avtalen för den kommande satsningen på höghastighetsjärnväg, övrig kollektivtrafik och bostadsbyggande. En signatur för tillväxt och utveckling i Jönköpings län! En mängd avtalshandingar fick sin påskrift fredagen den 15 december 2017.

Fredag 15 december 2017 undertecknar Region Jönköpings län ramavtal om medfinansiering och trafikering av höghastighetsjärnväg. Avtalen skrivs med Sverigeförhandlingen och med de tre stationskommunerna Tranås, Jönköping och Värnamo.

Avtalen befäster de åtagande som Region Jönköpings län och kommunerna gjort, och är ett viktigt avstamp för att realisera frågan om höghastighetsjärnväg. Mycket arbete återstår och Region Jönköpings län trycker särskilt på finansieringsfrågan, som måste lösas för att så snart som möjligt få ett helt system.

– Det här är inte bara ett storstadsprojekt, säger Catharina Håkansson Boman från Sverigeförhandlingen. Vi gör det här för att så många som möjligt ska få nytta av de nya banorna och lägger grunden för en hållbar utveckling i hela Sverige. Och Jönköping blir knutpunkten i hela höghastighetssystemet.

En satsning för hela Sverige

–Det här är ett historiskt ögonblick, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M). Småländsk entreprenörsanda i kombination med ny infrastruktur ger stora utvecklingsmöjligheter för bland annat arbetsmarknad, miljö och näringsliv. Men hela höghastighetssystemet måste byggas snabbt för att få ut de positiva effekterna! Vi arbetar för att Jönköpings län ska bli landets fjärde tillväxtregion, med den kommande höghastighetsjärnvägen blir vi också navet i framtidens Sverige.

Region Jönköpings län och de tre stationskommunerna Tranås, Jönköping och Värnamo har under de senaste åren arbetat aktivt med frågan om nya stambanor för höghastighetsjärnväg.

– Det är stor enighet i vår region kring betydelsen av de nya stambanorna, säger regiondirektör Agneta Jansmyr. Samtliga länets kommuner står bakom vårt avtal, och höghastighetsjärnvägen är en av pusselbitarna för att uppfylla vår vision om ett bra liv i en attraktiv region.

Malin Wengholm har också ett medskick till politikerkollegorna i regering och riksdag, som nu har att fatta beslut om de nya stambanorna:

– Samtliga politiska partier på något sätt har med tanken ”Hela Sverige ska leva” i sina program. Den nya höghastighetsjärnvägen är en stor del av detta.

Mycket talar för höghastighetsjärnväg

Skälen för att bygga banorna är flera. Ökad järnvägskapaciteten behövs, för såväl godstransporter som persontrafik. Höghastighetsjärnväg ger arbetsmarknadsförstoring och näringslivsutveckling, inte bara i landets tre storstäder utan också för städerna och landsbygden däremellan. De nya stambanorna ger ett hållbart alternativ till vägtrafik och flygtransporter och de avtal som vi nu skriver under tillsammans med Sverigeförhandlingen bidrar också starkt till ett ökat bostadsbyggande.

– På onsdag 20 december lämnar Sverigeförhandlingen över sin rapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth, säger Catharina Håkansson Boman. Sedan är det upp till regering och riksdag att arbeta vidare tillsammans med Sveriges regioner och kommuner.

Medverkande vid avtalssigneringen

Sverigeförhandlingen:

Catharina Håkansson Boman, förhandlare

Tranås:

Anders Wilander, kommunstyrelsens ordförande (M)
Karin Semberg, kommundirektör

Jönköping:

Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsen ordförande (C)
Ulf Fransson, tf stadsdirektör

Värnamo:

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C)
Ulf Svensson, kommundirektör

Region Jönköpings län:

Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande (M)
Agneta Jansmyr, regiondirektör

Dokument:

Debattartikel undertecknad av företrädare för de utsedda stationskommunerna samt Region Jönköpings län(pdf-dokument)

Region Jönköpings läns ramavtal:

Ramavtal 2 - Höghastighetsjärnväg sträcka (Linköping) - Jönköping(pdf-dokument) 

Ramavtal 4 - Höghastighetsjärnväg sträcka (Jönköping) - (Hässleholm)(pdf-dokument)