Bengt-Åke forskar om biomarkörer för huvud- och halscancer

En man sitter i labbmiljö och gör analyser
Bengt-Åke Andersson, biomedicinsk analytiker vid mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, har studerat biomarkörer för huvud- och halscancer. Resultaten kan bidra till bättre bedömningen av prognosen för de insjuknade patienterna. Foto: Mikael Bergström

Så kallade biomarkörer kan bidra till bättre bedömning av risken för att drabbas av huvud- och halscancer och prognosen för patienterna. Det visar den forskning som biomedicinska analytikern Bengt-Åke Andersson vid mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov gjort och som ledde fram till disputation, fredag 13 december 2019.

– Det har varit väldigt roligt att forska och jag är nöjd med resultatet. Jag har hittat biomarkörer som förhoppningsvis kan komma till klinisk nytta i framtiden i bedömning av risker men också för att skapa en mer individualiserad behandling. De är förhållandevis enkla och billiga att analysera och kan analyseras i standardlaboratorier, säger Bengt-Åke Andersson.

Forskningen visar bland annat att förhöjda nivåer av två biomarkörer, CRP och TNF alfa, kan indikera bättre eller sämre överlevnad för den som insjuknat i huvud- och halscancer.

– Det kan leda till mer aggressiv behandlingen. Omvänt kan den med låga nivåer på sikt kanske få en ”mildare” behandling, med mindre biverkningar, säger han.

Forskargrupp igång sedan 2012

I Jönköping har en grupp forskare studerat huvud - och halscancer sedan 2012. Bengt-Åke Andersson har som biomedicinsk analytiker blivit inkopplad för att samla in och analysera prover. Sedan 2015 har han haft just studierna av biomarkörer som eget forskningsområde, de senaste åren på heltid.

­– Jag har kunnat forska med hjälp av bland annat Futurum, laboratoriemedicin och Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping. Jag arbetade tidigare på patologen, där en stor del av arbetet är mot onkologi, vilket intresserar mig. Sedan fick jag erbjudande om att ingå i en forskargrupp och arbeta med ett doktorandprojekt, inskriven vid Linköpings universitet, säger han.

Läs mer:

Bengt-Åke forskar om biomarkörer för huvud- och halscancer