Bengts forskning visar att snabb behandling är viktigt vid höftsjukdom

Ortopeden Bengt visar upp en modell av en höft
Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar unga och ger begränsad rörlighet i höften. Det är viktigt med korrekt och tidig diagnostik för att behandlingen ska ge ett bra resultat, konstaterar ortopeden Bengt Herngren som nu disputerat efter att ha forskat på patientgruppen sedan 2006. Foto: Johan W Avby

Höftfysiolys är en sjukdom som drabbar drygt 50 barn i Sverige per år, med begränsad rörlighet som följd. Bengt Herngren, kirurg och ortoped på Länssjukhuset Ryhov, visar i sin forskning hur viktigt det är att diagnos och behandling sker tidigt för att återfå full rörlighet i höften.

– När ett barn har ont i knät ska också höften undersökas. Har ett barn som växer smärta i ljumsken är höftfysiolys mer sannolikt än muskelsträckning, även om båda orsakerna är ovanliga. Dessutom är höftfysiolys nästan lika vanligt hos flickor som hos pojkar, säger Bengt Herngren som en kort sammanfattning. 

Som ortoped, med inriktning på barn, har han genom åren träffat på många barn med höftfysiolys, vilket innebär att höftens ledhuvud glider på sned i förhållande till lårbenshalsen, med en felställning  som bland annat påverkar gången som resultat. 

Begränsad böjförmåga i höften 

– De får till exempel svårt för att cykla, sitta ner, knyta skorna eller att gå med foten rakt fram. De får en begränsad böjförmåga i höften som blir besvärlig om de inte får diagnos och behandling tidigt, förklarar han. 

Behandlingen består av att ledhuvudet fixeras mot lårbenshalsen med skruv eller spik för att bromsa upp en fortsatt glidning. 

– Alla måste opereras. Men sker det i ett tidigt skede är det ett relativt lindrigt sjukdomsförlopp. 

Men den som går utan operaton får med tiden en allt större felställning. 

– Omkring 10 till 20 procent riskerar att drabbas av en tråkig variant där sjukdomen försämras snabbt med instabilt läge. Det kan leda till en störning i blodcirkulationen till ledkulan, som kan leda till dålig funktion i höften, och innebära en konstgjord höftled redan i tidigare tonåren. 

Studerat 379 barn i Sverige 

Bengt Herngren inledde sin forskning 2006 på ett patientmaterial som kom att omfatta 379 barn som åren 2007 till 2013 diagnosticerades med höftfysiolys. Utifrån detta kan han säga att sjukdomen debuterar i åldersintervallet 9-15 år, eftersom få barn ligger utanför det intervallet. 

– Den klassiska bilden är att detta är en sjukdom som drabbar långa överviktiga pojkar. Men det visade sig att sjukdomen drabbar nästan lika många flickor. Samtidigt har 75 procent av de drabbade pojkarna övervikt, men bara 50 procent av de insjuknade flickorna. Orsaken till sjukdomen vet vi inte, men sannolikt kan övervikt vara en utlösande faktor, säger Bengt Herngren. 

Viktigt med tidig upptäckt 

Hans forskning visar att tidig diagnos och behandling är viktigt för ett bra slutresultat. Tre fjärdedelar av barnen blev också rätt diagnosticerade när de sökte sjukvård på grund av smärta i höften. Men ibland kan debutsymptomen vara smärta i knä, och i den gruppen på drygt 40 barn fick bara en fjärdedel rätt diagnos från början. 

När Bengt Herngren inledde sin forskning var det 39 sjukhus i Sverige som opererade höftfysiolys. Nu har antalet minskat till 28. 

”Hjälps åt i Sverige” 

– Det är bra att antalet går ner. Med så få fall per sjukhus blir man inte riktigt trygg med operationerna och det krävs vana för att analysera röntgenbilderna. Nu hjälps vi istället åt i Sverige, för barnens skull, eftersom operationerna inte behöver göras nattetid utan med fördel nästa morgon, säger Bengt Herngren. 

Läs mer:
Bengts forskning visar att snabb behandling är viktigt vid höftsjukdom