”Bygg för framtiden nu!” Forskare och näringsliv eniga på seminarium om höghastighetsjärnväg

Fyra män och en kvinna står framför ett podium. De har har röda band runt halsen och mörka kläder. De ler mot kameran.
Nya stambanor för höghastighetståg är nödvändiga för en hållbar samhällsutveckling, i Jönköpings län och nationellt. Experter, forskare och politiker var överens under seminariet på Elmia Nordic Rail. Från vänster: Johan Trouvé, Marcus Eskdahl, Kristina Athlei, Bo-Lennart Nelldahl och Lars Pettersson. Foto: Christoffer Hägg

Nya stambanor för höghastighetståg är avgörande för en hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Det behövs mer kapacitet för hållbara gods- och persontransporter, men besluten för ett sammanhållet system dröjer. Varför? Experter, forskare och politiker möttes under Elmia Nordic Rail den 9 oktober 2019.

Sverigeförhandlingen enade stora delar av Sverige kring ett samhälls- och bostadsbygge som ska gynna hela landet, både städer och landsbygd. Två regeringar med olika politisk färg stod bakom. Nu tvekar beslutsfattare i flera partier samtidigt som opinionen växer för hållbara resor och transporter. Under mässan Elmia Nordic Rail arrangerade Region Jönköpings län ett seminarium om de nya stambanornas betydelse för Sveriges infrastruktur, näringsliv och framtid.

Flera argument för nya stambanor diskuterades under seminariet:

  • Ytterligare kapacitet behövs, för hållbara godstransporter och en ökad efterfrågan på tågresor.
  • Befintliga stambanor måste avlastas, även med tanke på underhållsbehovet.
  • Kortare restider ger större arbetsmarknadsregioner och bättre förutsättningar för pendling och bostadsbyggande. Med ett helt system skapas detta inte enbart runt Sveriges tre största städer.
  • Näringslivets utveckling stimuleras, liksom möjligheten till kompetensförsörjning och därmed stärkt konkurrenskraft.

Pär Helgesson, expert på höghastighetståg på SJ, inledde seminariet och förklarade förutsättningarna när det gäller befolkningsökning, arbetspendling, nya tekniker och SJ:s syn på behovet av infrastruktursatsningar.

Lars Petterson, nationalekonom och forskare vid Jönköping University, gav en inblick i vad ett sammanhållet system med höghastighetsjärnväg har för effekter på arbetsmarknaden, både regionalt i Jönköpings län och nationellt.

Bo-Lennart Nelldahl, forskare vid KTH, fördjupade sig i de möjligheter som nya stambanor ger med utgångspunkt från sin rapport ”Höghastighetsbanor – en investering för hållbart resande och godstrafik".

Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, lyfte näringslivets perspektiv och problemen som skapas med olika besked och bristande beslutsförmåga hos politiker.

Marcus Eskdahl, regionråd Region Jönköpings län, lyfte det regionala perspektivet och den utveckling som gynnar människor, näringsliv och miljö i både Jönköpings län och Sverige.

Seminariets slutsats, är att satsningen på nya stambanor i ett helt system är nödvändig. I tider när klimatet ligger högt upp på agendan hos de flesta debattörer, är det märkligt att beslutet om en snabb utbyggnad av ett helt höghastighetssystem i Sverige dröjer. Fakta ligger på bordet, och politiker och andra beslutsfattare måste visa mod och framtidstro.

Talarnas presentationer hittar du i spalten till höger (längst ner om du läser på mobilskärm). Moderator var Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län. En film från seminariet hittar du via länk(Extern länk).

Kontaktperson: Niclas Beermann, kommunikationschef Regional utveckling niclas.beermann@rjl.se, 073-025 92 83