De får sommarjobba som författare

Fyra personer står på rad
Ett av målen med projektet ”Platsens författare” är att stärka skrivande ungdomar i sitt skapande och ge dem förebilder. Till sin hjälp har stipendiaterna Joanna Hellström (till vänster) och Ullias Berglund (tredje från vänster), Freke Räihä, författare och skrivpedagog vid Jönköping University och Dominic Williams, förlagsman och författare från University of Wales Trinity saint David.

Gymnasieeleverna Ullias Berglund och Joanna Hellström har landat var sitt riktigt drömjobb i sommar. Under tre veckors tid får de betalt för att jobba som författare.

– Det är väldigt kul, det känns ju inte som ett jobb, säger Ullias Berglund från Tranås.

De har båda två ett brinnande intresse för det skrivna ordet, Ullias Berglund och Joanna Hellström. Tack vare ett pilotprojekt får de nu prova på att i några veckors tid arbeta som avlönade författare - med stöttning från professionella mentorer.

– Det är jättebra, det ger möjligheter för oss som vill skriva. Vi får chansen att verkligen utmana oss själva och utvecklas, säger Ullias.

Får betald anställning

Projektet, som kallas ”Platsens författare”, genomförs för första gången under sommaren 2018. Två gymnasieungdomar får ”Tranås författarstipendium i Fritiof Nilsson Piratens anda” och i samband med det också en tre veckor lång ferieanställning hos Region Jönköpings län.

– Idén med projektet är att knyta de klassiska författarna i länet till ungdomar idag, för att skapa ett nytt intresse och ett utrymme där ungdomarna kan skriva, säger Peter Nyberg, litteraturutvecklare på Regionbiblioteket, Region Jönköpings län.

Saknar strukturer

Projektet grundar sig i en kartläggning som Peter Nyberg gjorde över länets författare under 2016. En kartläggning som tydligt visar att det saknas strukturer och platser för ungdomar i åldern 13-19 år, som vill utveckla sitt skrivande på fritiden.

– Vi behöver ha en plats där ungdomar kan skriva för att det är roligt, ungefär som fotbollsspelare tränar fotboll utanför gymnastiktimmarna på skolan, säger Peter Nyberg.

Producerar två projekt var

Under dessa tre veckor ska Ullias och Joanna dels skriva på var sitt personligt projekt och dels producera någonting som är kopplat till Fritiof Nilsson Piratens liv eller verk. Det sistnämnda kan ske i vilken form som helst och kommer redovisas offentligt i Tranås bibliotek i augusti 2018. Till sin hjälp har de dessutom två professionellt verksamma författare och skrivpedagoger, Freke Räihä, författare och skrivpedagog vid Jönköping University och Dominic Williams, förlagsman och författare från University of Wales Trinity saint David.

– Det känns väldigt kul, det här inspirerar verkligen till att fortsätta skriva i framtiden, säger Joanna.