Digitalisering som stark förändringsfaktor

Grafisk bild på information om Tema Digitalisering

Region Jönköpings län bjuder in till en dag med temat digitalisering den 29 augusti 2018. Bland annat medverkar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Fredrik Reinfeldt.

Tema Digitalisering syftar till att ge den breda bilden av digitaliseringen på alla nivåer. Förutom Peter Eriksson, minister med ansvar för digitalisering, och före detta statsminister Fredrik Reinfeldt deltar representanter från myndigheter som Tillväxtverket, Skolverket, Digitaliseringsrådet och Bredbandsrådet, och dessutom forskare, företag och exempel i framkant från offentliga verksamheter. 

Många framtidsutmaningar

Jönköpings län brottas med många framtidsutmaningar som handlar om exempelvis demografi, kompetensbrist, formell kompetensnivå, globalisering, näringslivsutveckling och innovation. Flera av dessa påverkar varandra, möjligheten till välfärdstjänster och de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt och utveckling.

– För att kunna möta dessa utmaningar och gemensamt skapa lösningar som bidrar till långsiktig utveckling och tillväxt i hela Jönköpings län, behöver vi tillsammans dra nytta av och skapa förutsättningar för digitaliseringen och säkerställa att den utvecklas på gynnsamt sätt för länet och invånare, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör.

Enskilt starkaste förändringsfaktorn

Dagen vänder sig i första hand till beslutsfattare på olika nivåer inom näringslivet och offentlig verksamhet, men även du som är intresserad av eller arbetar med digitalisering och dess förutsättningar på olika sätt är välkommen.

– Samhällsutvecklingen drivs av olika förändringsfaktorer och digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025.

Tema Digitalisering är en dag som fokuserar på digitaliseringen som pågår inom näringslivet och i det offentliga, men också inspirerande verksamhetsnära exempel som deltagarna kan inspireras av i sin vardag.

Påverkar förutsättningar och utveckling

– Digitaliseringen påverkar bland annat företagens förutsättningar och utveckling, hur och var vi arbetar, hur välfärden kommer att se ut i framtiden, hur vi umgås, lär, upplever, interagerar med andra människor och inte minst vår demokrati. Utvecklingen drivs av människor, genom forskningen, de globala värdekedjorna, hur vi handlar, våra beteenden och men snart också av AI, artificiell intelligens, säger Kristina Athlei.

Kontakt

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
Region Jönköpings län
070-082 28 89

Anmälan

Tema digitalisering 29 augusti 2018 - Elmia(Extern länk)