Drop-in-mottagning ger hög tillgänglighet

En sköterska står vid ingången till drop-in-mottagning
Angela Eckerby, distriktssköterska, tar emot i Bra Liv nära:s nyöppnade drop-in-mottagning i entrén till City Gross i Jönköping. Foto: Mikael Bergström

Det är länets, kanske landets, minsta vårdmottagning. Men den som kommer till Bra Liv nära:s drop-in-mottagning i entrén till City Gross på Asecs-området i Jönköping får snabbt och smidigt medicinsk bedömning och hjälp.

– Vi ska finnas lättillgängliga i människors vardag och ge vård till dem som behöver. Jag är så stolt över att Region Jönköpings län och Bra Liv nära startar en sådan här mottagning, troligen den första av sitt slag i Sverige, säger Angela Eckerby, distriktssköterska med över 40 års erfarenhet som sjuksköterska.

Hon är ansvarig för att starta och driva denna drop-in-mottagning, som öppnade den 11 oktober och har öppet varje vardagseftermiddag. De första sju dagarna med totalt 40 patientbesök.

Många medicinska frågor kan Angela Eckerby lösa själv direkt. Om det behövs får hon istället hänvisa patienten till dess vårdcentral.

”Syftet producera vård”

– Vårt syfte är att producera vård till de som behöver. Jag upplever inte att jag får några ”onödiga” besök, men det kan ibland handla om problem som det inte blivit av tidigare att man sökt vård för, säger hon.

Ännu så länge är Angela Eckerby ensam att bemanna mottagningen.

– Ska man arbeta ensam är det viktigt att man är trygg i sin yrkesroll och samtidigt har ett riskmedvetande. Det är viktigt att behandla alla med respekt och att skapa ett samförstånd med patienten för att hitta en lösning som är bra.

Läs mer:

Drop-in-mottagning ger hög tillgänglighet