Energikontoret beviljas nytt, stort transport-projekt

Bild på en lastbil
Under hösten ansökte Energikontor Norra Småland om ett projekt inom hållbara transporter för drygt 19 miljoner kronor. I torsdags kom beslutet från Tillväxtverket – projektet FASTR beviljas.

Under hösten ansökte Energikontor Norra Småland om ett projekt inom hållbara transporter för drygt 19 miljoner kronor. I torsdags kom beslutet från Tillväxtverket – projektet FASTR beviljas.

Kraftsamling Biogas II som varit igång i snart tre och ett halvt år går mot sitt slut, det som återstår är utvärdering och slutrapportering. Projektet syftade till att öka andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län.

För att inte tappa farten i omställningen till fossilfria och hållbara transporter skrev och ansökte energikontoret om ett nytt projekt FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län. Nyligen kom beslutet – projektet beviljas.

- Det är väldigt roligt, och inte minst viktigt, att vi nu kan arbeta vidare med omställningsarbetet inom transportsektorn i länet, säger Carlos Pettersson, verksamhetsledare på energikontoret.

 

Syftet med FASTR är att ge samhället bättre förutsättningar att nå prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050. Projektet ska också se till att regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små- och medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas.

- Omställningen kan bli en guldgruva för länets medborgare och näringsliv, därför ska vi försöka se till att det finns de saker som krävs för att detta ska ha en möjlighet att bli verklighet, säger Carlos Pettersson.

 

Projektfakta

Projektet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län

Pågår: januari 2019 till december 2021

Budget: ca 19 Mkr

Sysselsätter: 5 personer 

Läs mer:

https://rjl.se/energikontoret/nyheter/fastr-beviljat/ 

Kontakt

Carlos Pettersson, verksamhetsledare
072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se