Erfarenheter som patienter och närstående samlas i ”Levande bibliotek”

Gruppbild på sex personer runt ett bord
Karl Gummesson och Mats Rosin från Landstinget Dalarna, Britt-Marie Sjöberg, Region Kronoberg, Lars-Otto Holmgren och Annmargreth Kvarnefors, Region Jönköpings län, samt Karin Johansson, Region Kronoberg, var några av deltagarna i erfarenhetsutbytet av Levande bibliotek. Foto: Mikael Bergström
Gruppbild på sex personer runt ett bordE

Den som har erfarenhet som patient eller närstående kan ha mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och sjukvård. Därför är medlemmarna i Levande bibliotek en resurs och en verksamhet som nu sprider sig i landet.

– Jag tycker att detta är helt nödvändigt och viktigt för framtiden att jag som patient får vara med och utveckla sjukvården, säger Henrik Ånfors i Huskvarna.

Med flera kroniska sjukdomar och regelbunden kontakt med sjukvården i form av neurologer, reumatologer och mag-tarmenheten, har han stor erfarenhet av patientperspektivet.

40-tal medlemmar

Han är därför en av medlemmarna i Region Jönköpings läns Levande bibliotek sedan starten sommaren 2016, och är en av 40-talet medlemmar som kan lånas ut till olika sammanhang.

– Jag har varit med i många olika sammanhang, ofta utvecklingsarbeten, till exempel Esther SimLabb. Det ger mig jättemycket erfarenhet, samtidigt som jag får bidra med min kunskap. Med tiden har jag som patient också fått en allt tydligare roll när jag engageras i olika sammanhang, säger han.

Träff för erfarenhetsutbyte

Henrik Ånfors var en av deltagarna när Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Landstinget i Dalarna träffades i november för ett erfarenhetsutbyte.

– Vi har kontakt i samma nätverk hos Sveriges Kommuner och Landsting och har valt att träffas för att utbyta erfarenheter om hur vi arbetar, säger Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare på Qulturum, och ansvarig för Levande bibliotek.

Region Jönköpings län en förebild

Region Kronoberg och Landstinget Dalarna har båda haft Region Jönköpings län som förebild när de startat sina Levande bibliotek, som i Kronoberg kallas resursgrupp.

– Vi har ungefär 30-40 deltagare hos oss och arbetar nu med att sprida kunskap om oss genom att kontakta olika verksamheter. Vi har också gjort några filmer där vi beskriver oss, säger Karl Gummesson, utvecklingsledare på Landstinget Dalarna.

Region Kronoberg startade sin verksamhet i april 2018 och har hittills 14 deltagare, men ett 20-tal som målsättning.

”Ha medskapare i vården”

– Vi har tagit fram en strategi för hur vi vill ha patienter och närstående som medskapare i vården, och de börjar nu komma in mer och mer i vårdens utvecklingsarbete. Syftet är ju att få med personer med egen erfarenhet så att sjukvården utvecklas på rätt sätt. Man kan aldrig sätta sig in i hur en annan människa har det om man inte själv varit där. Så här handlar det om att väva samman olika kunskap, säger Karin Johansson, samordnare på Region Kronoberg.

En av dem är Britt-Marie Sjöberg, socionom och patient med erfarenhet från både somatisk och psykiatrisk vård.

Utvecklar patientkallelser

– Jag kände nu att jag ville ta uppdrag och har hittills varit med i tre olika sammanhang. Jag har deltagit i en grupp som arbetat med att förbättra patientkallelser, jag har varit bollplank till en forskare som ska börja forska om utmattningssyndrom, och jag har deltagit i ett juryarbete att utse mottagare av kvalitetspris.

Medlemmarna i Levande bibliotek kan också användas på olika nivåer i utvecklingsarbetet.

– Det kan vara såväl i den direkta verksamheten, som i styrgrupper. Den viktigaste nivån på ett sätt att vara medskapande i sin egen vård, alltså personcentrerad vård. Övergripande handlar det om alla nivåer upp till ledningen, där patientperspektivet behöver komma in, säger Annmargreth Kvarnefors.

Fotnot:

Levande bibliotek i Region Jönköpings län består av cirka 40 medlemmar 28-82 år. En tredjedel är män. Olika verksamheter kan kontakta Levande bibliotek som matchar behovet med lämplig medlem och erbjuder ett deltagande. Det kan handla om processarbete, utvecklingsdagar, föreläsning, enskilda patientsamtal, volontärarbete, med mera. Levande bibliotek är en av 9 delar i hälsocafé, som ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.