Esther-nätverket prisas av EU

Två personer tittar in i kameran
Esther-nätverket och verksamhetsutvecklare Nicoline Vackerberg från Region Jönköpings län gratuleras av Gianluca Misuraca, seniorforskare vid EU-kommissionens Joint Research.

”Esther-nätverket är bästa initiativet som stödjer aktivt och hälsosamt åldrande.” Med det omdömet och i konkurrens med 600 nominerade tog Esther hem ett fint pris från EU vid konferensen "Opening Up an Era of Social Innovation" i Lissabon.

Esther-nätverket vann priset i kategorin Active & Healthy Ageing (aktivt och hälsosamt åldrande). Det togs emot av verksamhetsutvecklare Nicoline Vackerberg.

– Jag blev väldigt glad för alla som jobbat med Esther i alla år, säger hon.

”Strukturerad granskning”

Esther-nätverket fick priset efter en analys av 600 nominerade arbeten, där område för område jämfördes.

– Det är en strukturerad granskning av bland annat hur vi byggt kapacitet, visat kreativitet och hållbarhet och att det är möjligt att sprida, något som Esther-nätverket verkligen visat!

Priset delades ut av Gianluca Misuraca, seniorforskare vid EU-kommissionen.

– Han förklarade att vårt arbete är en bekräftelse på modet att tänka nytt, men också den smärta det inneburit att utmana gamla rutiner, säger Nicoline Vackerberg.

En viktig faktor är att Esther-nätverket genomsyrar flera nivåer, först och främst helhetssynen på patienter som behöver vård och omsorg, men även ledarskapet och den politiska processen.

– Vi har väldigt mycket kvar att göra. Hur vi kan involvera patienterna och samhällsfunktionerna ännu mer är en stor utmaning. Men vi har kommit längre än i många andra länder, säger Nicoline Vackerberg.

Nätverket startade 1997

Nätverket Esther är ett samarbete mellan kommunerna och Region Jönköpings läns primärvård och specialistvård. Det grundades på Höglandet 1997 och fick namn efter en äldre patient med komplexa vårdbehov som kräver samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård och omsorg. Esther var tvungen att upprepa sin historia till många olika vårdgivare innan hon fick den vård hon behövde. Syftet med nätverket är att hindra att sådana situationer uppstår.

– Det är väldigt roligt att arbetet vi gjort tillsammans med kommunerna under många år för att ge Esther bästa möjliga förutsättningar för god hälsa och god vård, nu även uppmärksammas internationellt, säger regiondirektör Agneta Jansmyr. Många medarbetare bidrar till denna framgång.

Inte bara för äldre

Mats Petersson, socialchef i Nässjö kommun och ordförande i regionens strategigrupp äldre,  tycker det är fantastiskt med det erkännande priset innebär:

– Esther är en lyckad mångårig strategi, där primärvård, specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg tar ansvar tillsammans. Strategin fokuserar på den enskilde människan, där vårdprofessioner utgår från vad som för stunden är bäst för Esther. Esther-arbetet har helt enkelt blivit ett sömlöst samarbete mellan oss huvudmän, där arbetet nu breddas till alla målgrupper oavsett ålder.

Mats Petersson ser fler fördelar:

– I kommunerna har vi med oss samma tänk i vårt interna arbete inom socialtjänsten. Esther är en metod för att skapa lärande mellan varandra, tillsammans med invånarnas erfarenhet och berättelse. Vi utbildar ständigt nya Esther-coacher och på det sättet tar vi också ansvar för det fortsatta utvecklingsarbetet i ”Esther-andan”.

På rätt väg

Priset visar att Jönköpings län är på rätt väg, säger Joakim Edvinsson, utvecklingschef för Medicinsk vård i Region Jönköpings län:

– För oss i den specialiserade vården är det väldigt viktigt hur vi samverkar över vårdgränser utifrån vad som är bäst för Esther. Region Jönköpings län och länets kommuner har beslutat att det är så här vi ska arbeta. Inför framtidens gemensamma utmaningar behöver vi samarbeta och skapa ett gemensamt lärande där Esther själv är en del i teamet. Det är en viktig framtidsfråga.

”Kommunikation är a och o”

För Johan Thureson i Vetlanda har Esther-nätverket haft stor betydelse sedan han skadades mycket allvarligt i en trafikolycka 2013 och vårdades på sjukhus i nio månader.

– Jättespännande med priset! När jag var skadad, nedsövd och medvetslös fungerade samarbetet kring vården av mig perfekt.  Mycket i vården fungerar bra, annat kan bli bättre. Vissa saker som jag har påpekat har förbättrats.

Samtidigt handlar mycket om det personliga engagemanget:

– Varje medarbetare i vård och omsorg kan göra lite mer. Allt behöver inte komma från chefen. Kommunikation är a och o. Från mitt jobb som byggsamordnare vet jag hur mycket det kan stjälpa om man inte kommunicerar med varandra, säger Johan Thureson.

Esther fick internationellt besök

Det är inte enda internationella uppmärksamheten på kort tid. Nyligen besökte nio representanter för hälso- och sjukvård i Singapore länet för att studera hur Region Jönköpings län och länets kommuner arbetar i nätverk för personcentrerad vård. Efter tidigare besök började sjukvården i Singapore för några år sedan anamma det nätverksskapande som Esther syftar till.

Reportage och film: Kliniker från Singapore studerar vårdsamverkan i Jönköpings län

Mer information

Kontakt

Nicoline Vackerberg
Region Jönköpings län
070–534 75 53

Joakim Edvinsson
Region Jönköpings län
010-244 70 17

Mats Peterson
Nässjö kommun
0380-51 89 64

Text: Mikael Bergström och Lisbeth Lejon