Etiopisk ledning fick inblick i Region Jönköpings län

Gruppbild på en delegation från Etiopen som mötte region Jönköpings läns ledning.
Ledningen för Etiopiens största region, Oromia, besökte Region Jönköpings län för att höra om utvecklingsarbetet inom regional utveckling samt folkhälsa och sjukvård. Från vänster: Dereje Deguma Gemeda, chef för hälsomyndigheten, Adamy Anley, representant för Human Bridge i Etiopen, Allan Carlsson, Human Bridge, Teyba Hasen, vice president, Tolla Beriasso Geda, chef för utbildningsverksamheten, Mia Frisk, regionråd, Agneta Jansmyr, regiondirektör samt Robert Bergman och Mattias Ingeson från Human Bridge respektive Erikshjälpen. Foto: Johan W Avby

Oromia är med sina 42 miljoner invånare den största av nio regioner i Etiopien, och har sedan många år har samarbete med den svenska biståndsorganisationen Human Bridge för att utveckla bland annat hälso- och sjukvård och utbildningsverksamhet. Under ett Sverigebesök fick ledningen för Oromia bland annat en inblick i hur Region Jönköpings län arbetar med olika utvecklingsfrågor.

– Vi är i Sverige för att bland annat diskutera hur vi ska fortsätta vårt samarbete med svenska staten och svenska tillverkningsföretag. Vi behöver bland annat fortsatt hjälp med medicinsk utrustning till våra sjukhus och vi utbyter erfarenheter om hur ni i Sverige ger möjligheter till ungdomar med funktionsnedsättningar att studera, säger doktor Dereje Deguma Gemeda, chef för hälsomyndigheten i Oromia.

Studiebesök på skolor och sjukhus

Han gör besöket i Sverige tillsammans med Oromias vice president och chef för utbildningsmyndigheten, inte minst för att träffa företrädare för den svenska biståndsorganisationen Human Bridge med säte i Holbybrunn utanför Vetlanda.

– Vi kommer också att göra besök i skolor och på sjukhus, säger han.

Regionledningen beskrev utvecklingsarbetet

Vid ett besök hos Region Jönköpings län gav regiondirektör Agneta Jansmyr och regionråd Mia Frisk en presentation av hur Region Jönköpings än arbetar med folkhälsa och sjukvård och regional utveckling, men också hur den politiska organisationen och demokratiska processen ser ut.

Oromia har med sina 42 miljoner invånare 91 sjukhus och 1 400 hälsocentrum. Och utvecklingen går snabbt.

– Vi bygger just nu fem sjukhus till som blir klara inom två år. Här är den hjälp vi får från Sverige med att utrusta sjukhusen väldigt betydelsefull. Ni är ett fantastiskt folk och ett land med hög levnadsstandard, säger Dereje Deguma Gemeda.

Insamling av kläder och utrangerad materiel 

Human Bridge är en fristående stiftelse som grundades av Läkarmissionen och Erikshjälpen 2001, och som gör en rad insatser i bland annat Etiopien.

– Hela vår verksamhet bygger på insamlade kläder som säljs, och insamling av utrangerad sjukhusmateriel, berättar Allan Carlsson på Human Bridge. Fyra av fem arbetsdagar går det fullastade containrar från Holsbybrunn till Etiopien.  Vi har avtal med landsting och regioner i Sverige att ta hand om det kvalitetsmaterial som utrangeras och som servas innan det skickas iväg. Ofta är till exempel de begagnade saker som vi skickar iväg av bättre kvalitet än det som kan köas nytt från andra länder.

Den tekniska utrustning som skickas iväg måste förstås också underhållas.

Startat utbildning för medicintekniker

– Det blir ju katastrof om inte utrustningen fungerar. Därför har vi för några år sedan startat Etiopiens första utbildning till medicintekniker, BioMedical College, där vi nu har 600 studenter.

Besöket i Sverige ledde till att Oromia National Regional State skrev en överenskommelse med Human Bridge om samverkan kring att förse deras sjukhus med begagnad sjukvårdsutrustning.

– Vi hoppas att mötet med regionens företrädare gav ytterligare insikt om möjlighet att medverka till att utrustning som är funktionsduglig får vidare liv i ett nytt sammanhang, säger Robert Bergman, direktor för Human Bridge.