EU-tjafs blir EU-fuss

Flera glada människor står samlade i en grupp. De håller om varandra. Alla har tröjor med symbolen för EU-tjafs på.
Hela gänget bakom EU-tjafs, samlade på Birkagården i Österängen i april 2019. Sophia El Masry och Chantal Coté, som den 2 juli berättar om projektet i Novi Sad, står längst bak till höger. Foto: Johan W Avby

Inför EU-valet i våras, gjorde Europa Direkt i Jönköpings län en särskild kampanj för att nå unga människor. Fokus låg på områden med lågt valdeltagande och vid två tillfällen arrangerades EU-tjafs, debattkvällar med fika och artister, på fritidsgårdar. Den 2 juli presenteras projektet för europeiska politiker i Novi Sad, Serbien.

Intresset för EU-tjafs var stort på fritidsgårdarna i Österängen och Råslätt, båda kvällarna blev fullsatta. Engagerade ungdomar debatterade EU-frågor, valdeltagande och demokrati. Att populära och lokala artister medverkade, bidrog till att dra publik.

Workshop för europeiska politiker

Satsningen för att få fler unga att rösta har gett eko i Europa. Sophia El Masry, verksamhetsledare på Europa Direkt i Jönköpings län, har blivit inbjuden av AER Summer Academy i Novi Sad för att berätta om projektet. Tillsammans med Chantal Coté från Jönköpings kommun, ska Sophia El Masry hålla en workshop för unga politiker från hela Europa om hur fler unga kan engagera sig i diskussionen om demokrati.

I presentationen/workshopen, som hålls på engelska, har projektet fått det lite mer internationella namnet EU-fuss.

AER Summer Academy

Novi Sad är europeisk ungdomshuvudstad 2019, med temat "Youth is future, youth is Europe". Läs mer om AER Summer Academy på webbplatsen(Extern länk).

AER, Assembly of European Regions, är ett nätverk för regioner, regionförbund och motsvarande i Europas länder. Region Jönköpings län är en av medlemmarna.

Kontakt:
Sophia El Masry,
verksamhetsledare Europa Direkt i Jönköpings län
0722-22 93 56