Folkhälsobidrag för god och jämlik hälsa

Den 10 december 2019 tog nämnd för Folkhälsa och sjukvård beslut om vilka organisationer som kommer att få ta del av folkhälsobidragen 2020.

– Folkhälsobidragen på 21,5 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering. Det är så här samhället ska fungera. Vi som offentlig aktör i Region Jönköpings län i aktiv samverkan med civilsamhället, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att stärka länets utveckling och tillväxt. Det fria organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle.

Förbättra folkhälsan

– För många föreningar är bidraget avgörande för att kunna hålla igång sin viktiga verksamhet. Det här är pengar som kommer att göra stor nytta och förbättra folkhälsan hos våra länsinvånare. Alla blir vinnare, fortsätter Rachel De Basso.

Folkhälsobidragen är också en del i Region Jönköpings läns omställningsstrategi: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som handlar om att genomföra en förändring av vården som utgår från att ge stöd till egenvård. En utveckling av den vård som är nära patienten. Här är samverkan med civilsamhället och organisationer viktigt. 

Viktig stimulans

– Bidragen är en viktig stimulans till samverkan för en god och jämlik hälsa i länet. Idrott, mötesplatser för patienter, trafiksäkerhet, stöd för personer med funktionsvariation är exempel på områden som behöver bli ännu starkare i takt med att välfärdens behov ökar, säger Jesper Ekberg, sektionschef Folkhälsa och sjukvård. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är och kommer bli än mer nödvändigt kommande år.

 

Kontakt:
Rachel De Basso (S), regionråd, ordförande Nämnd för folkhälsa och sjukvård
072 500 63 28
rachel.de.basso@rjl.se