Företagsjouren räddar arbetstillfällen på företag i kris

2018 var ett framgångrikt år för Företagsjouren, som stödjer företag i kris. Insatserna ledde till att 150 arbetstillfällen i Jönköpings län kunde räddas.

Under de snart tio år som Företagsjouren funnits har den arbetat med 580 företag med totalt 5 849 anställda. Närmare 1 900 arbetstillfällen har kunnat räddas. I Jönköpings län resulterade insatserna under 2018 i 150 räddade arbetstillfällen och 40 företag som fått olika former av stöd.

Ofta ekonomiska bekymmer

Verksamheten vänder sig till små och medelstora företag i regionen som av olika anledningar hamnat i kris. Orsaken är ofta ekonomiska bekymmer men det kan även handla exempelvis om ägarfrågor som generationsväxling eller avtalsfrågor. Företagsjouren hjälper till att analysera situationen, bedöma vilka möjligheter som finns och skapa handlingsplaner. Utöver de egna rådgivarna finns tillgång till ett nätverk av specialistkompetenser som kan behövas, exempelvis revisorer, jurister, företagsmäklare, personalvetare och psykologer. Rådgivningen kostar ingenting för företagaren.
– Vi är en neutral samtalspartner som och kan bidra med kunskap och erfarenhet från många branscher och se företaget ur andra perspektiv, säger Göran Qvarnström, projektledare och företagsrådgivare vid Företagsjouren.

Företagsjouren permanent sedan 2017

Företagsjouren startades 2009 med stöd från tillväxtverket och drivs i dag gemensamt av Region Östergötland och Region Jönköpings län. Regionerna har samarbetat sedan 2016 och hösten 2018 tecknade de ett nytt samarbetsavtal. I Jönköping är verksamheten permanent sedan 2017, och i Östergötland blir den det från och med nästa år.
– Företagsjouren är ett konkret exempel på hur Region Jönköpings län arbetar med stöd till företagare i länet för att långsiktigt stärka länets konkurrenskraft. Nu fortsätter vi utveckla satsningen tillsammans med Region Östergötland. Det finns sedan länge ett framgångsrikt samarbete mellan våra regioner kring sjukvården och vi ser många vinster med att samarbeta även i näringslivfrågor, säger Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län.