Forskarfredag spred kunskap om forskningen i Jönköpings län

Tyra, 8 år, testar att programmera rymdrobotar
Tyra Ekered, 8 år, visar pappa Pelle och Margareta Wretmo, pedagog på Upptech, hur hennes robot tar sig fram bland planeterna i rymden, en av alla aktiviteter på ForskarFredag. Foto: Johan W Avby

I Jönköpings län pågår det forskning inom många olika områden. Den 28 september var det dags för Forskarfredag i Sverige, och ett 30-tal forskare i Jönköpings län berättade om sina arbeten, i skolklasser, på café och på After work.

– Jag visste inte att forskare har så många olika yrkesroller samtidigt som de forskar. Det är utmanande.  Idag har de bland annat lärt mig mer om hur man läser olika typer av diagram, säger Elin Ljunggren från Njudungsgymnasiet.

Hon var en av många gymnasieelever som hade samlats i aulan på Höglandssjukhuset för att under två timmar lyssna på forskare från sju olika ämnesområden.

16 gymnasieklasser i länet hade också nappat på att ”låna en forskare”. Sjukgymnast Anne Fältström och läkaren Maria Norburg Tell var några av de forskare som besökte Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Anne berättade om sin forskning om korsbandsskador på kvinnliga fotbollsspelare och Maria om sin forskning om ungas levnadsvanor.

”Inspirerande besöka gymnasieelever”

– Att åka till gymnasieelever som är intresserade av hälsa känns inspirerande, eftersom jag forskar om ungas levnadsvanor och särskilt matvanor, hos bland annat gymnasieelever, säger Maria Norburg Tell.

I Jönköping avlöste sex forskare varandra under ”kaffe med vetenskap” på Jönköpings läns museum, med ämnen som stress, diabetes, Rosenlunds herrgård och fästingar.

Som avslutning på Forskarfredagen äntrade tre forskare scenen på en tacobar i Jönköping för att under After work bjuda på så vitt skilda forskningsämnen som ensamkommande flickor, artificiell intelligens och kostvanor.

Olika ämnen – gemensamma beröringspunkter

– Jätteroligt att komma ut och berätta om sitt arbete på ett avspänt sätt. Dessutom får jag träffa kollegor som forskar inom helt andra områden, men som har beröringspunkter till min forskning, säger Hans Lingfors, distriktsläkare och medicine doktor, som gav publiken en inblick i kostrådens ibland förvirrande värld, med goda råd om vad som är lämpligt att äta för ökad chans till ett långt och friskt liv.

Läs mer och se filmade intervjuer:

Forskarfredag spred kunskap om forskningen i Jönköpings län