Förstudie om ny tågdepå tillstyrks

En bild på ett Krösatåg i rörelse.
De populära Krösatågen i Jönköpings län ska om några år få en ny och modern fordonsflotta. Inför det behövs en ny tågdepå och en förstudie om ny lösning tillstyrks därför av regionstyrelsen. Arkivbild.

Regionstyrelsen tillstyrkte tisdag 24 september 2019 att en förstudie inleds om ny tågdepå i Nässjö i egen regi. Detta för att ha kapacitet för service och underhåll av den nya fordonsflottan med längre Krösatåg och på sikt fler tåg, som införs med start 2022.

– Detta är en viktig satsning i vår målsättning att öka kollektivtrafikresandet med tåg. I vårt regionala trafikförsörjningsprogram finns målet att resandet med tåg ska fördubblas till 2025 jämfört med 2011. Vi är på god väg att klara det och där är en modernisering av Krösatågen en viktig del, samtidigt som vi behöver säkerställa underhållet, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

I dag underhålls de 26 Krösatågen i tågdepå i Nässjö, där underhållsentreprenören Bombardier hyr lokaler av en extern fastighetsägare.

Nya längre tåg

Men när dagens 55 meter långa tåg byts mot nya 80 meter långa tåg, och på sikt ska underhålla upp till kanske 40 tåg, räcker inte dagens tågdepå till.

Därför vill Region Jönköpings län nu inleda en förstudie om ny tågdepå. Tanken är att den ska ligga i Nässjö, eftersom Nässjö är en viktig tågknutpunkt i södra Sverige som Region Jönköpings län har ambitionen att utveckla tillsammans med branschen och kommunen till ett nationellt järnvägscentrum, enligt budget 2019.

”Lång erfarenhet av tåg- och järnvägsverksamhet” 

– Att vi från regionen ser Nässjö som den naturliga platsen för att bygga tågdepå beror på den långa erfarenhet som finns kring tåg- och järnvägsverksamhet i kombination med tågutbildningar. Nässjö finns också som ort mitt i vårt Krösatågssystem i södra Sverige, säger Marcus Eskdahl. 

Tanken är att den nya tågdepån ska ägas av Region Jönköpings län. Det ökar konkurrensneutraliteten och skapar långsiktighet vid kommande upphandlingar.

I förstudien kommer flera olika alternativ att prövas. I första hand handlar det om att köpa en fastighet av Trafikverket och bygga ny depå, i andra hand om att få ett långsiktigt arrendeavtal på samma fastighet.

Regionfullmäktige kommer utifrån resultatet av förstudien att fatta beslut om genomförandet.